Kunst en cultuur

Bibliotheekwerk, Centrum voor kunst en cultuur, combinatiefunctionaris cultuur, exposities gemeentehuis en cultuurbeleid.

Uitnodiging bijeenkomsten cultuurnota

De cultuurnota 2017-2020 is toe aan een herziening. Wij willen daarover graag in gesprek met cultuur (historische) organisaties. Hiervoor organiseren we 3 bijeenkomsten. Verschillende onderwerpen komen aan bod: Hoe gaat het met uw vereniging in deze coronatijd? Hoe ziet het bestuur de toekomst van de vereniging? Wat is de grootste uitdaging voor de cultuur(historische) sector? Missen er onderwerpen in de huidige cultuurnota? Welke rol verwachten jullie daarbij van de gemeente? 
Praat ook mee over de toekomst van de cultuursector in Aa en Hunze! Aanmelden kan tot 8 september via onderstaand formulier:

Aanmelden bijeenkomst cultuurnota

Bibliotheekwerk

De bibliotheek is er voor alle inwoners van de gemeente Aa en Hunze en is een poort naar informatie, educatie, cultuur, lezen, ontmoeting en vrije tijd. De rol en de serviceverlening van de bibliotheek is aan het veranderen. Informatievoorziening en dienstverlening worden steeds belangrijker. De kernfuncties van de bibliotheek in Aa en Hunze zijn lezen, leren en informeren. Hieronder vallen ook leesbevordering en laaggeletterdheid. Daarnaast richt de bibliotheek zich ook op kunst, cultuur en ontmoeting. Het bibliotheekbeleid is verwoord in de ‘Visie bibliotheekwerk Aa en Hunze 2013 – 2016’ (pdf, 157 kB). De bibliotheek in Aa en Hunze bestaat uit 4 vestigingen (Annen, Gieten, Rolde en Gasselternijveen) en 10 halteplaatsen van de bibliobus.

ICO Centrum voor Kunst & Cultuur

Het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur is een netwerkorganisatie voor onderwijs en amateurkunst in verschillende gemeenten, waaronder Aa en Hunze. Het basis- en voortgezet onderwijs werkt nauw samen met het ICO op gebied van cultuureducatie: Projecten op gebied van muziek, dans, media, theater, beeldend, erfgoed en literatuur. Het ICO organiseert naschoolse kunstlessen en ondersteunt de amateurkunst, zoals de 5 muziekverenigingen.

Combinatiefunctionaris cultuur

Sinds 2010 is in Aa en Hunze de combinatiefunctionaris cultuur werkzaam. In samenwerking met het ICO Centrum voor Kunst & Cultuur ondersteunt de functionaris lokale culturele verenigingen en het onderwijsveld. Ze legt verbindingen tussen scholen en het culturele veld en organiseert culturele activiteiten in scholen, de naschoolse opvang, vaak samen met andere organisaties.

De combinatiefunctionaris cultuur:

  • organiseert kunstlessen, zoals Kunstkids in de naschoolse opvang;
  • organiseert cultuurprojecten op scholen;
  • begeleidt docenten van basisscholen bij het opzetten van culturele activiteiten;
  • ondersteunt culturele verenigingen.

Wilt u meer informatie over het organiseren van activiteiten samen met de combinatiefunctionaris cultuur? Mail of bel dan naar Akke Feenstra: a.feenstra@ico-kunstencentrum.nl of 06 31 95 49 82.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om toch aan actieve kunstbeoefening te kunnen doen, terwijl er thuis geen geld voor is.

Bijdragen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe keert uit wanneer de ouder(s) en/of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds Drenthe bedraagt maximaal € 450, - per jaar. De bedragen kunnen onder andere ingezet worden voor deelname cursus, tekenbenodigdheden of de huur van een instrument. De bedragen worden rechtstreeks aan de culturele instelling betaald.

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en/of verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Intermediair

Wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage? Inwoners van de gemeente Aa en Hunze kunnen contact opnemen met het Sociaal team via telefoonnummer (0592) 26 34 68 of per e-mail sociaalteam@aaenhunze.nl. Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen zelf géén aanvraag doen! Ook culturele instellingen of particuliere docenten kunnen geen intermediair worden.

Meer informatie  

Meer informatie is te vinden op de website van Jeugdfonds Sport & Cultuur

Exposities gemeentehuis

De gemeente biedt kunstenaars, culturele verenigingen, en overige organisaties de mogelijkheid om te exposeren in het gemeentehuis. De exposities vinden plaats in de centrale hal van het gemeentehuis waardoor de expositie tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te bezichtigen is. Om te kunnen exposeren moet er een verbinding zijn met Aa en Hunze. Dit kan zijn omdat u in de gemeente woonachtig bent of bent geweest of omdat het onderwerp van uw expositie op enige wijze te maken heeft met de gemeente
Heeft u vragen over de exposities in het gemeentehuis dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Culturele evenementen

In Aa en Hunze worden vele grote en kleine culturele evenementen georganiseerd. Denk hierbij aan de atelierroute, Festival der Aa, de Etstoel, etc. Voor een actueel overzicht van de evenementen die in de gemeente plaatsvinden verwijzen wij u naar de evenementenkalender van de gemeente.

Cultuurbeleid

In het voorjaar van 2013 heeft de gemeenteraad het cultuurbeleid 2013 – 2016 (pdf, 2 MB) vastgesteld.