Jaarsubsidie ouderenactiviteiten

Het is niet meer mogelijk een jaarsubsidie 2019 aan te vragen.

Hebt u vragen over deze subsidie(aanvraag), dan kunt u contact opnemen met mw. I. Wilkens via mailadres iwilkens@aaenhunze.nl of via telefoonnummer (0592) 26 78 80