Jaarsubsidies

Voor het jaar 2022 kunt u jaarsubsidies aanvragen. Dit kan tussen 1 maart 2021 en 31 mei 2021. In deze periode staan de aanvraagformulieren online.

Jaarsubsidie zang-, muziek- en toneelverenigingen

U kunt als zang-, muziek- of toneelvereniging online een subsidie van de gemeente aanvragen met het formulier jaarsubsidie zang-, muziek- en toneelverenigingen. Dit formulier kunt u tot en met 31 mei 2021 invullen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie

  • De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Aa en Hunze
  • minimaal 75% van de leden woont in de gemeente
  • u valt niet onder een kerkgenootschap, politieke partij of vakorganisatie
  • toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente
  • activiteiten gericht op de bevolking van de gemeente
  • hebt u tenminste 5 uitvoeringen/optredens per jaar in de gemeente  

Jaarsubsidie ouderenactiviteiten

Ontvangt uw vereniging/stichting van de gemeente Aa en Hunze een subsidie in het kader van het flankerend ouderenbeleid. Dan kunt u deze online met het formulier jaarsubsidie ouderenactiviteiten aanvragen. Dit formulier kunt u tot en met 31 mei 2021 invullen.

Meer informatie

Voor informatie over deze jaarsubsidies kunt u contact opnemen met Sabine de Groot 14 0592 of via jaarsubsidies@aaenhunze.nl.