Tijdelijke gebruiksvergunning

Wanneer u gebruik maakt van een tent, een tijdelijk bouwsel of een gesloten terrein waarop zich meer dan 50 personen tegelijkertijd tijdens het evenement bevinden is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig. Ook als u tijdelijk feestverlichting aanbrengt in een winkel of bedrijf, kunt u vergunning- of meldingsplichtig zijn.

Voorwaarden

Bij een tijdelijke vergunning maakt het niet uit of het evenement een openbaar of besloten karakter heeft. Deze vergunning is met name bedoeld om de aanwezige personen te beschermen tegen de situaties die (extra) gevaar op kunnen leveren in het geval van brand.

Indien u een tent of tijdelijk bouwsel plaats moet u een bouwkundige plattegrondtekening bijvoegen op een schaal van tenminste 1:100 met daarop aangegeven (voor zover van toepassing):

  •     de vrij te houden gang- en looppaden;
  •     de opstelling van de zitplaatsen; blusvoorzieningen;
  •     de armaturen van nood- en transparantverlichting; de (nood)uitgang(en) en breedten;
  •     een situatieschets of plattegrond waarop de objecten staan aangegeven met vermelding van de afmetingen in relatie met de omgeving.

Plaatst u een tent dan moet u ook een kwaliteitsverklaring van het toe te passen tentdoek, waaruit de mate van brandvoortplanting blijkt volgens (minimaal) één van de volgende normen: NEN 6065, NEN 3883 of DIN 4102 bijvoegen.

Aanvraag

De tijdelijke gebruiksvergunning vraagt u aan door het formulier tijdelijke gebruiksvergunning in te vullen. De gemeente geeft aan of een tijdelijke vergunning Brandveiligheid vereist is en stelt de voorwaarden vast.

U moet de aanvraag minimaal 10 weken voordat het evenement plaatsvindt indienen.

Tijdelijke gebruiksvergunning bij evenement

Bij een evenement is de tijdelijke gebruiksvergunning opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft de vergunning dan niet meer apart aan te vragen.