Plaatsing tent & melding brandveiligheid

Evenement

Bij een evenement is het plaatsen van een tent en de beoordeling van de brandveiligheid opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft het plaatsen van een tent dan niet meer apart aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat bij een evenement het plaatsen van de tent en de catering is uitbesteed aan een andere partij. Dan kan de melding worden gedaan via bovenstaande link.

Voorwaarden

Het maakt niet uit of het evenement een openbaar of besloten karakter heeft. Deze melding is met name bedoeld om de aanwezige personen te beschermen tegen de situaties die (extra) gevaar op kunnen leveren in het geval van brand.
Indien u een tent of tijdelijk bouwsel plaatst moet u een plattegrondtekening bijvoegen op een schaal van tenminste 1:100 met daarop aangegeven (voor zover van toepassing):

  • de vrij te houden gang- en looppaden;
  • de opstelling van de zitplaatsen; blusvoorzieningen;
  • de armaturen van nood- en transparantverlichting; de (nood)uitgang(en) en breedten;
  • een situatieschets of plattegrond waarop de objecten staan aangegeven met vermelding van de afmetingen in relatie met de omgeving.

Plaatst u een tent dan moet u ook een kwaliteitsverklaring van het toe te passen tentdoek, waaruit de mate van brandvoortplanting blijkt volgens (minimaal) één van de volgende normen: NEN 6065, NEN 3883 of DIN 4102 bijvoegen.

Formulier plaatsen tent en melding brandveilig gebruik