Oud & Nieuw

Carbidschieten tijdens oud en nieuw en subsidie evenementen tijdens de jaarwisseling.

Carbidschieten tijdens oud en nieuw

Gebruik carbidbussen

Voor het carbidschieten geldt dat dit uitsluitend is toegestaan als er gebruik wordt gemaakt van bussen (melkbussen) en/of dergelijke voorwerpen en de maximale inhoud niet meer dan 50 liter bedraagt.

Knallen met klaphamers

Het knallen met klaphamers, wat iets anders is dan carbidschieten, moet u ook melden. Als u het voornemen heeft om te knallen met een klaphamer, dan kunt u dit op dezelfde manier melden als het carbidschieten. Hiervoor kunt u dus het formulier “melding carbidschieten” gebruiken. Ook moet u dan het formulier volledig invullen en een situatietekening bijvoegen. Het terrein waarop u gaat knallen met de klaphamer moet aan dezelfde eisen voldoen als het terrein vanwaar met carbid wordt geschoten.

Melden

Heeft u het voornemen om oudejaarsdag, 31 december 2018, het carbidschieten te laten plaatsvinden of te gaan knallen met klaphamers? Dan bent u verplicht hiervan melding te maken bij de gemeente. Dit kunt u doen door het formulier melding carbidschieten online in te vullen.

Uw melding moet uiterlijk 21 december 2018 om 16.00 uur bij ons binnen zijn. Daarna is het niet meer mogelijk een melding carbidschieten te doen

Houd afstand

U dient een situatietekening van het terrein en een (eventuele) toestemming van het terrein, waaraf geschoten wordt aan het formulier toe te voegen. De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:

 • op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwingen;
 • op een afstand van tenminste 300 meter van zorginstellingen;
 • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
 • er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.

Let op: wanneer u, zonder dat u een melding heeft gemaakt, het carbidschieten plaats laat vinden, zal de politie hier verbaliserend tegen optreden.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Lanting of de heer J. Panneman via het telefoonnummer 14 0592.

Subsidie evenementen tijdens de jaarwisseling

Ook voor de komende jaarwisseling is het mogelijk een subsidie aan te vragen voor evenementen die bevorderen dat de 2018-2019 rustig en goed zal verlopen.

Voor een activiteit waarbij alleen met carbid wordt geschoten wordt geen subsidie verleend. Dit wordt niet gezien als een evenement.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 1. Er moet sprake zijn van een evenement (artikel 2.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Aa en Hunze).
 2. Er moet een evenementenvergunning worden aangevraagd.
 3. Het evenement moet plaatsvinden op 31 december 2017.
 4. Het betreft geen commercieel evenement.
 5. Het evenement is voor een breed publiek toegankelijk en moet een bijdrage leveren aan de bescherming van de openbare orde.
 6. Het evenement is vooral gericht op jeugd van minimaal 16 jaar en ouder.
 7. Als een organisatie meerdere evenementen organiseert, worden deze gezien als 1 evenement.
 8. Er moet een begroting zijn waaruit niet alleen de kosten, maar ook de eventuele opbrengsten blijken.
 9. Per kern wordt er maximaal 1 evenement gesubsidieerd.
 10. De subsidie bedraagt maximaal € 250,-- per evenement.

Evenementenvergunning aanvragen

U vraagt een evenementenvergunning aan via het online formulier Evenementenvergunning aanvragen volledig in. Er moet duidelijk worden omschreven wat het evenement inhoudt en voor wie dit toegankelijk is.

De aanvraag moet uiterlijk 14 december 2017 ingediend zijn bij de gemeente.

In de aanvraag moet u tevens aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor de subsidie o.v.v. bank- of gironummer. Ook dient u een begroting van de kosten van het feest mee te sturen.

Voor activiteiten waar alleen carbidschieten plaatsvindt wordt geen waarderingssubsidie verleend!

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Raijmakers of mevrouw M. Lanting via het telefoonnummer 14 0592.