Coronacrisis

 • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Loterijvergunning

Als uw vereniging een openbare loterij wil organiseren en daarvoor loten verkoopt, heeft u een loterijvergunning nodig.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een loterijvergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De opbrengst van de loterij moet worden besteed aan een doel van algemeen belang. U moet dan denken aan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur gezondheidszorg, of ontwikkelingswerk. Er mag dus geen loterij worden gehouden voor vergroting van de naamsbekendheid van een product of winkel of een studiebeurs voor een individu;
 • Minimaal vijftig procent van de bruto opbrengst moet bestemd zijn voor het goede doel.
 • De feitelijke uitgaven mogen niet hoger zijn dan vijftig procent van de opbrengst van de verkochte loten;
 • De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40 procent van de bruto opbrengst van de verkochte loten.

U heeft geen vergunning nodig als:

 • de loterij in besloten kring wordt gehouden;
 • de loterij binnen een bedrijf of familie georganiseerd wordt, en deelname alleen open staat voor medewerkers en/of familieleden;
 • het om een kansovereenkomst gaat van een levensverzekering (met inachtneming van de wettelijke bepalingen in kwestie).

Aanvraag

Prijzenpakket minder dan €4500

Bij een prijzenpakket dat minder waard is dan €4500, kunt u een loterijvergunning aanvragen via het formulier loterijvergunning aanvragen.

Prijzenpakket meer dan €4500

Is het prijzenpakket meer waard dan € 4500,-, dan beslist het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vergunningverlening. In dat geval moet u gebruikmaken van het aanvraagformulier van het ministerie. Dit kunt u telefonisch of schriftelijk aanvragen bij:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Sanctie- en preventiebeleid
Projectbureau Kansspelen
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon: 070 370 4620
Of kijk op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.