Loterijvergunning

Als uw vereniging een openbare loterij wil organiseren en daarvoor loten verkoopt, heeft u een loterijvergunning nodig.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een loterijvergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De opbrengst van de loterij moet worden besteed aan een doel van algemeen belang. U moet dan denken aan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur gezondheidszorg, of ontwikkelingswerk. Er mag dus geen loterij worden gehouden voor vergroting van de naamsbekendheid van een product of winkel of een studiebeurs voor een individu;
  • Minimaal vijftig procent van de bruto opbrengst moet bestemd zijn voor het goede doel.
  • De feitelijke uitgaven mogen niet hoger zijn dan vijftig procent van de opbrengst van de verkochte loten;
  • De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40 procent van de bruto opbrengst van de verkochte loten.

U heeft geen vergunning nodig als:

  • de loterij in besloten kring wordt gehouden;
  • de loterij binnen een bedrijf of familie georganiseerd wordt, en deelname alleen open staat voor medewerkers en/of familieleden;
  • het om een kansovereenkomst gaat van een levensverzekering (met inachtneming van de wettelijke bepalingen in kwestie).

Aanvraag

Prijzenpakket minder dan €4500

Bij een prijzenpakket dat minder waard is dan €4500, kunt u een loterijvergunning aanvragen via het formulier loterijvergunning aanvragen.

Prijzenpakket meer dan €4500

Is het prijzenpakket meer waard dan € 4500,-, dan beslist het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vergunningverlening. In dat geval moet u gebruikmaken van het aanvraagformulier van het ministerie. Dit kunt u telefonisch of schriftelijk aanvragen bij:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Sanctie- en preventiebeleid
Projectbureau Kansspelen
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon: 070 370 4620
Of kijk op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.