Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

•    Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
•    U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
•    U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
•    U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
•    Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Loterijvergunning

Als uw vereniging een openbare loterij wil organiseren en daarvoor loten verkoopt, heeft u een loterijvergunning nodig.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een loterijvergunning als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De opbrengst van de loterij moet worden besteed aan een doel van algemeen belang. U moet dan denken aan: sport, maatschappelijk welzijn, cultuur gezondheidszorg, of ontwikkelingswerk. Er mag dus geen loterij worden gehouden voor vergroting van de naamsbekendheid van een product of winkel of een studiebeurs voor een individu;
  • Minimaal vijftig procent van de bruto opbrengst moet bestemd zijn voor het goede doel.
  • De feitelijke uitgaven mogen niet hoger zijn dan vijftig procent van de opbrengst van de verkochte loten;
  • De totale waarde van de prijzen mag niet meer zijn dan 40 procent van de bruto opbrengst van de verkochte loten.

U heeft geen vergunning nodig als:

  • de loterij in besloten kring wordt gehouden;
  • de loterij binnen een bedrijf of familie georganiseerd wordt, en deelname alleen open staat voor medewerkers en/of familieleden;
  • het om een kansovereenkomst gaat van een levensverzekering (met inachtneming van de wettelijke bepalingen in kwestie).

Aanvraag

Prijzenpakket minder dan €4500

Bij een prijzenpakket dat minder waard is dan €4500, kunt u een loterijvergunning aanvragen via het formulier loterijvergunning aanvragen.

Prijzenpakket meer dan €4500

Is het prijzenpakket meer waard dan € 4500,-, dan beslist het ministerie van Veiligheid en Justitie over de vergunningverlening. In dat geval moet u gebruikmaken van het aanvraagformulier van het ministerie. Dit kunt u telefonisch of schriftelijk aanvragen bij:

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Directie Sanctie- en preventiebeleid
Projectbureau Kansspelen
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon: 070 370 4620
Of kijk op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.