Drank schenken

         

Beschrijving

Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15 % alcoholpercentage of minder) schenken voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)?

Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet nodig. De ontheffing kan maximaal voor 12 dagen worden aangevraagd.

Als u een ontheffing artikel 35 wilt aanvragen:

  • moet u 21 jaar of ouder zijn;
  • mag u niet onder culturele staan of uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn en mag u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.

Ontheffing bij evenement

Bij een evenement is de ontheffing artikel 35 opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft de ontheffing dan niet meer apart aan te vragen.

Aanvraag

Heeft u een ontheffing van de Alcoholwet nodig, dan kunt u die aanvragen met het formulier ontheffing alcoholwet. In het formulier wordt u gevraagd de leidinggevenden in te vullen. De leidinggevende(n) is/zijn de persoon of personen die onmiddellijk leiding geeft/geven aan de drankverstrekking ter plaatse. 

Bij het aanvraagformulier voegt u de volgende bijlagen:

  • een identiteitsbewijs van de personen onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden.

U moet de stukken tenminste 3 weken voor de festiviteit indienen bij de gemeente.

Voorwaarden

                

Toelichting kosten

              

Bijzonderheden

           

Aanvraag

         

Termijn

          

Aanpak