Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

 • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Carbidschieten en evenementen tijdens oud en nieuw

Hier vind je belangrijke informatie over carbidschieten en het organiseren van andere evenementen rondom oud en nieuw.

Gebruik carbidbussen

Voor het carbidschieten geldt dat dit uitsluitend is toegestaan als er gebruik wordt gemaakt van bussen (melkbussen) en/of dergelijke voorwerpen en de maximale inhoud niet meer dan 50 liter bedraagt. 

Knallen met klaphamers

Het knallen met klaphamers, wat iets anders is dan carbidschieten, dient u ook te melden. Indien u het voornemen heeft om te knallen met een klaphamer, dan kunt u dit op dezelfde manier melden als het carbidschieten. Hiervoor kunt u dus het formulier melding carbidschieten gebruiken. Ook dient u dan het formulier volledig in te vullen en een situatietekening bij te voegen. Het terrein waarop u gaat knallen met de klaphamer moet aan dezelfde eisen voldoen als het terrein vanwaar met carbid wordt geschoten.

Melden

Heeft u het voornemen om oudejaarsdag, 31 december 2019, het carbidschieten te laten plaatsvinden of te gaan knallen met klaphamers? Dan bent u verplicht hiervan melding te maken bij de gemeente. Dit kunt u doen door dit formulier in te vullen. 

Wanneer moet de melding uiterlijk binnen zijn?

Uw melding dient uiterlijk vrijdag 20 december 2019 bij ons binnen te zijn. Daarna is het niet meer mogelijk een melding carbidschieten te doen.

U dient een situatietekening van het terrein en een (eventuele) toestemming van de eigenaar van het terrein, waaraf geschoten wordt aan het formulier toe te voegen. De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:

 • op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwingen;
 • op een afstand van tenminste 300 meter van zorginstellingen;
 • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
 • er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en het vrijschootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen verharde openbare wegen of paden liggen.

Let op: wanneer u, zonder dat u een melding heeft gemaakt, het carbidschieten plaats laat vinden, zal de politie hier verbaliserend tegen optreden.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Lanting of de heer J. Panneman via het telefoonnummer 14 0592.

Subsidie evenementen tijdens de jaarwisseling

Ook voor de komende jaarwisseling is het mogelijk een subsidie aan te vragen voor evenementen die bevorderen dat de 2019-2020 rustig en goed zal verlopen. Ten aanzien van voorgaande jaren zijn er wel wijzigingen. 

Er zal voor een activiteit waarbij alleen met carbid wordt geschoten geen subsidie meer verleend worden. Dit wordt niet gezien als een evenement. 

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 1. Er moet sprake zijn van een evenement (artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Aa en Hunze 2017).
 2. Er moet een evenementenvergunning worden aangevraagd. 
 3. Het evenement moet plaatsvinden op 31 december 2019.
 4. Het betreft geen commercieel evenement.
 5. Het evenement is voor een breed publiek toegankelijk en moet een bijdrage leveren aan de bescherming van de openbare orde.
 6. Het evenement is vooral gericht op jeugd van minimaal 16 jaar en ouder.
 7. Als een organisatie meerdere evenementen organiseert, worden deze gezien als 1 evenement.
 8. Er moet een begroting zijn waaruit niet alleen de kosten, maar ook de eventuele opbrengsten blijken.
 9. Per kern wordt er maximaal 1 evenement gesubsidieerd.
 10. De subsidie bedraagt maximaal € 250,- per evenement.

Evenementenvergunning aanvragen

U kunt een evenementvergunning aanvragen via het formulier Evenementenvergunning aanvragen volledig in. Er moet duidelijk worden omschreven wat het evenement inhoudt en voor wie dit toegankelijk is.

Voor wanneer moet de aanvraag binnen zijn?

De aanvraag dient uiterlijk 7 december 2019 ingediend te zijn bij de gemeente. In de aanvraag dient u tevens aan te geven dat u in aanmerking wilt komen voor de subsidie o.v.v. bank- of gironummer. Ook dient u een begroting van de kosten van het feest mee te sturen.

Voor activiteiten waar alleen carbidschieten plaatsvindt wordt geen waarderingssubsidie verleend!

Waar kan ik met vragen terecht?

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Botterblom of mevrouw W. Hof via het telefoonnummer 14 0592.