Subsidieaanvraag (VVE) peuteropvang

Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst

Ouders/verzorgers die werken of een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgen hebben voor kinderopvang recht op kinderopvangtoeslag. Dit kunnen zij via de Belastingdienst regelen.

Gemeentelijke subsidie voor (VVE) peuteropvang

Ouders/verzorgers die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, kunnen voor peuters van 2 t/m 4 jaar subsidie aanvragen bij de gemeente. Dit heet subsidie voor (VVE) peuteropvang. Deze subsidie kan aangevraagd worden via de kinderopvangorganisatie waar het kind naar toe gaat.

Subsidieaanvraag

Aanbieders van kinderopvang kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen om peuteropvang en VVE te mogen declareren. Hiervoor moeten ze voldoen aan de wettelijke voorschriften en de Beleidsregel (VVE) peuteropvang  2018 gemeente Aa en Hunze .

Aanvraagformulier

De subsidie kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier subsidie (VVE) peuteropvang (pdf, 176 kB).

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan als bijlage worden gemaild naar: gemeente@aaenhunze.nl ter attentie van mevrouw S. Lammerts.

Beschikking gemeente

Een kinderopvangorganisatie dient LKR-geregistreerd te zijn om subsidie te kunnen aanvragen. Voor VVE geldt dat de kinderorganisatie naast reguliere kinderopvang ook een LKR-registratie voor VVE heeft. Deze registratie wordt door de gemeente gecontroleerd bij het indienen van de aanvraag. Indien het aanvraagformulier wordt goedgekeurd, ontvangt de kinderopvangorganisatie een positieve beschikking van de gemeente

Declaratieformulier

Per kwartaal wordt door de kinderopvangorganisatie een declaratieformulier (xls, 51 kB) ingediend. Dit formulier kan pas worden ingediend als de aanvrager een positieve beschikking van de gemeente heeft ontvangen.

Het ingevulde declaratieformulier kan als bijlage worden gemaild naar: gemeente@aaenhunze.nl ter attentie van mevrouw S. Lammerts.