Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

  • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Subsidieaanvraag (VVE) peuteropvang

Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst

Ouders/verzorgers die werken of een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgen hebben voor kinderopvang recht op kinderopvangtoeslag. Dit kunnen zij via de Belastingdienst regelen.

Gemeentelijke subsidie voor (VVE) peuteropvang

Ouders/verzorgers die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, kunnen voor peuters van 2 t/m 4 jaar subsidie aanvragen bij de gemeente. Dit heet subsidie voor (VVE) peuteropvang. Deze subsidie kan aangevraagd worden via de kinderopvangorganisatie waar het kind naar toe gaat.

Subsidieaanvraag

Aanbieders van kinderopvang kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen om (VVE) peuteropvang te mogen declareren. Hiervoor moeten ze voldoen aan de wettelijke voorschriften en de Beleidsregel (VVE) peuteropvang  2018 gemeente Aa en Hunze .

Aanvraagformulier

De subsidie kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier subsidie (VVE) peuteropvang (pdf, 288 kB).

De aanvraag dient te worden ingediend vóór 29 januari 2018 en voor nieuwe organisaties op het moment dat wordt gestart met de peuteropvang en/of VVE.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan als bijlage worden gemaild naar: gemeente@aaenhunze.nl ter attentie van mevrouw S. Lammerts.

Beschikking gemeente

Een kinderopvangorganisatie dient LKR-geregistreerd te zijn om subsidie te kunnen aanvragen. Voor VVE geldt dat de kinderorganisatie naast reguliere kinderopvang ook een LKR-registratie voor VVE heeft. Deze registratie wordt door de gemeente gecontroleerd bij het indienen van de aanvraag. Indien het aanvraagformulier wordt goedgekeurd, ontvangt de kinderopvangorganisatie een positieve beschikking van de gemeente

Declaratieformulier

Per kwartaal wordt door de kinderopvangorganisatie een declaratieformulier (xls, 51 kB) ingediend. Dit formulier kan pas worden ingediend als de aanvrager een positieve beschikking van de gemeente heeft ontvangen.

Het ingevulde declaratieformulier kan als bijlage worden gemaild naar: gemeente@aaenhunze.nl ter attentie van mevrouw S. Lammerts.