Locatie nieuwbouw school Eexterveen bepaald

Afgelopen maart besloot de gemeenteraad dat nieuwbouw de beste optie is voor het 65-jaar oude gebouw van basisschool De Kameleon in Eexterveen.

Na gesprekken met omwonenden, de school en andere betrokkenen zijn er zes locatiemogelijkheden op tafel gekomen. Het nieuwe schoolgebouw staat gepland op het sportveld achter het huidige schoolgebouw. Na analyse van de zes varianten is er ééntje die er op bijna alle vlakken bovenuit stijgt, namelijk variant 1. 

Planning

Op dinsdag 26 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders variant 1 als locatie aangewezen voor de nieuwbouw. Daarna zijn de omwonenden, belanghebbenden en raadsleden hierover geïnformeerd. Architectenbureau Team 4 Architecten uit Groningen heeft reeds de opdracht gegund gekregen. Binnenkort wordt een vervolg gemaakt met de wijziging van het bestemmingsplan. In 2022 begint de selectieprocedure voor een aannemer waarna een aannemer de opdracht krijgt. De gemeente heeft uitgebreid te tijd genomen voor het ‘beginproces’ en hoopt daarom dat het bestemmingsplan op draagvlak kan rekenen waardoor er een voorspoedige bouw kan plaatsvinden. Voor de herontwikkeling/herbestemming van het oude schoolgebouw worden begin 2022 omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken. 
 

Nadere informatie

Analyse locatiekeuze nieuwbouw basisschool De Kameleon Eexterveen
Onderzoek geluiduitstraling Nieuwbouwlocatie De Kameleon Eexterveen - Noordelijk Akoestisch Adviesbureau (NAA) 21 september 2021
Varianten Schoollocatie Eexterveen 1 t/m 6

Verslag eerste bewonersavond locatie De Kameleon Eexterveen 21 juni 2021
Verslag tweede bewonersavond locatie De Kameleon Eexterveen 22 juni 2021
Verslag derde bewonersavond locatie De Kameleon Eexterveen 23 juni 2021
Verslag vierde bewonersbijeenkomst 25 augustus 2021
Verslag belanghebbenden locatie De Kameleon Eexterveen 23 juni 2021
Verslag belanghebbenden locatie De Kameleon Eexterveen 4 oktober 2021

(Verslagen worden automatisch gedownload)

kameleon