Leerplicht

Regels over verzuim van school en verlof buiten vakanties.

Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Leerplicht start op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag. Alle kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna worden ze ‘kwalificatieplichtig’. Dit betekent dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende naar school moeten. Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet. 

Leerplichtig onderwijs is gratis en daarom betaalt u geen lesgeld tot uw kind 18 jaar is geworden. Als uw kind 3 jaar en 10 maanden oud is, mag het meestal al op school komen kennismaken. Dat kan voor maximaal vijf dagen. De school is echter niet verplicht aan zo’n kennismakingsperiode mee te werken.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar zorgt ervoor dat iedereen zich aan de Leerplichtwet houdt en probeert te voorkomen dat leerplichtige jongeren spijbelen of de school zonder diploma verlaten. U krijgt met de leerplichtambtenaar te maken:

  • als uw kind te vaak niet op school is zonder geldige reden;
  • bij verlofaanvragen buiten schoolvakanties van meer dan 10 dagen;
  • bij vrijstelling van de Leerplichtwet.

Spijbelen en ander verzuim

Als uw kind te vaak niet op school is zonder geldige reden schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Die onderzoekt waarom een leerling niet naar school komt door te praten met de school, de leerling en zijn ouders. De leerplichtambtenaar helpt om eventuele conflicten of problemen op te lossen. Als de leerling en/of ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het schoolverzuim, dan kan de leerplichtambtenaar de jongere doorsturen naar Bureau Halt voor een taakstraf of een proces-verbaal opmaken.

Verlof buiten schoolvakanties van meer dan 10 dagen

U kunt bij uw school een aanvraag voor verlof buiten de schoolvakanties indienen. Indien het een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen betreft, dan beslist de leerplichtambtenaar na overleg met de schoolleiding over de toekenning van de aanvraag.

Vrijstelling van de Leerplichtwet

Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor kinderen niet op een school ingeschreven hoeven te worden. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.

Jaarverslag