Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten van en naar school. Of u hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal zaken.

Voorwaarden

 • Uw kind woont in Aa en Hunze.
 • Uw kind zit op een basisschool of school voor speciaal (voortgezet) onderwijs die op meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt.
 • U komt alleen voor een vergoeding in aanmerking voor de afstand tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school.

U kunt als ouder of verzorger van een leerling een verzoek indienen bij de gemeente Aa en Hunze. Het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs vallen niet meer onder het leerlingenvervoer.

Welke vormen van vergoeding zijn er?

 • De gemeente geeft u een vergoeding en u brengt uw kind naar school.
 • De gemeente zorgt voor aangepast vervoer.

Meest passende vervoersvorm

De meest passende soort vervoer is niet per se aangepast vervoer (taxibus). Het kan ook de fiets of het openbaar vervoer (met of zonder begeleiding) zijn. Als de gemeente uw aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, moet zij advies vragen aan een onafhankelijk arts.

Eigen vervoer

U kunt er ook voor kiezen om uw kind zelf te brengen en te halen. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een kilometervergoeding.

Aanvragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2023-2024

Als u voor het schooljaar 2023-2024 leerlingenvervoer wilt aanvragen, kunt u het formulier Leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024 invullen. Als u de aanvraag na 1 juni indient, kan het zijn dat u de vergoeding pas krijgt als het schooljaar al begonnen is. De gemeente beslist namelijk binnen 8 weken of u een vergoeding of vervoer krijgt. U krijgt de vergoeding niet met terugwerkende kracht. Vraagt u in de loop van het schooljaar leerlingenvervoer aan? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of u een vergoeding krijgt.

Vervoersadvies

Bij de aanvraag is een door school ingevuld en ondertekend vervoersadvies nodig.

Document: Vervoersadvies leerlingenvervoer schooljaar 2023-2024

Andere belangrijke informatie over het leerlingenvervoer

​​​​​Eigen bijdrage voor schooljaar 2023-2024

Als uw kind een speciale basisschool of een basisschool bezoekt, moet u mogelijk een drempelbijdrage in de vervoerskosten betalen. Het drempelbedrag voor schooljaar 2023-2024 is € 633,00. U moet dit betalen als uw gecorrigeerd verzamelinkomen over 2021 (voor schooljaar 2023-2024) méér is dan € 28.800,00.

Ons verzamelinkomen is lager dan € 28.800,00, wat nu?

Als het gecorrigeerd verzamelinkomen over het peiljaar 2021 lager is dan € 28.800-, dan dienen beide ouders een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) van de Belastingdienst mee te sturen waarop het gecorrigeerd verzamelinkomen vermeld staat. Deze kunt u aanvragen via de Belasting Telefoon. Tel: 0800-0543, u moet uw Burgerservicenummer ingeven, dus houdt u deze bij de hand,

​​​​​​Geef op tijd veranderingen door

Let op: bespreek afwijkingen in het vervoer met de vervoerder of gemeente en niet met de chauffeur.

Geef eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door aan de gemeente (tijdens kantoortijden) én aan de vervoerder (tussen 6.00 uur en 22.00 uur). Als u wijzigingen niet op tijd doorgeeft aan de vervoerder kunnen de kosten voor het vervoer aan u worden doorberekend. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Wat verwachten we van u?

Wij verwachten van u dat u:

 • aan het begin van het schooljaar controleert of de informatie van gemeente en vervoerder klopt.
 • uw vaste en mobiele telefoonnummers doorgeeft aan de gemeente en aan de vervoerder. Geef als dat kan ook het nummer van uw werk door.
 • zorgt dat uw (pleeg)kind minimaal 5 minuten voor de afgesproken ophaaltijd klaar staat. Bij het ophalen blijft de bus/taxi maximaal 2 minuten wachten.
 • altijd rekening houdt met de afgesproken ophaal- en thuisbrengtijden.
 • zorgt dat er iemand aanwezig is als uw (pleeg)kind bij het afgesproken adres wordt afgezet.

U bent altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw (pleeg)kind tijdens het vervoer. U bespreekt met uw (pleeg) kind de gedragsregels. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor uw (pleeg) kind zich anders gedraagt dan normaal, vertel dit aan de chauffeur en de vervoerder. U bent verantwoordelijk voor schade die uw (pleeg)kind veroorzaakt aan de bus/taxi. De schade verhaalt de vervoerder op u.

Wanneer moet u zelf zorgen voor het vervoer van uw (pleeg)kind?

Bij afwijkende begin- en/of eindtijden zorgt u zelf voor het vervoer van uw (pleeg)kind. We noemen een aantal veelvoorkomende
voorbeelden, uw (pleeg)kind:

 • wordt onder schooltijd ziek en het is nodig dat uw (pleeg)kind wordt opgehaald.
 • is eerder vrij omdat er lessen zijn uitgevallen.
 • heeft zich verslapen en staat niet op tijd klaar voor de bus/taxi.
 • begint later, omdat hij of zij bijvoorbeeld naar huisarts of tandarts moet.
Wat mag u van de chauffeur verwachten?

Wat mag u van de chauffeur verwachten?

De chauffeur;

 • stelt zich voor aan een nieuwe leerling en ouder of verzorger.
 • haalt en brengt de leerling van de afgesproken opstapplaats of van huis. • helpt de leerling bij het in- en uitstappen.
 • rijdt rolstoelen de bus/taxi in en zet deze op de juiste manier vast.
 • bedient de ramen en portieren (of een -door hem aangewezen- persoon). • rijdt pas weg als alle leerlingen op hun vaste
 • plek zitten en de veiligheidsgordel vast is.
 • let er op dat de veiligheidsgordels worden gebruikt.
 • rijdt altijd een vaste route, tenzij er wegomleggingen zijn en/of wanneer er andere opdrachten zijn gegeven door de vervoerder.
 • zorgt voor orde en rust in de taxi/bus.
 •  zorgt dat de leerling op tijd op school is. • brengt leerlingen maximaal 15 minuten voor het begin van de schooltijd en haalt ze
 • maximaal 15 minuten na het einde van de schooltijd op.
  • Let op: Leerlingen die wonen in Groningen, Haren, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo of Aa en Hunze worden maximaal 10 minuten voor het begin van de school gebracht en maximaal 10 minuten na einde schooltijd opgehaald.
 • brengt de leerling tot aan de ingang van het schoolplein of bij de voordeur
 • haalt de sleutel uit het contact als hij/zij uit de bus/taxi stapt.
 • laat de leerling altijd aan de rechterkant van de weg uitstappen.
 • laat hem/haar niet alleen de straat oversteken.
 • houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen.
 • rookt niet in of dichtbij de bus/taxi.

Bij ongewenst gedrag

 

 • praat de chauffeur met de leerling over het ongewenst gedrag en meldt dit bij de ouder/verzorger of de school.
 • zet de chauffeur (ook bij wangedrag van de leerling) hem of haar op de afgesproken plaats af.
 • meldt de chauffeur het gedrag bij de vervoerder en overlegt de vervoerder met ouders en school en de gemeente.

Let op: Bij aanhoudend ongewenst en onveilig gedrag zet de gemeente het vervoer (tijdelijk) stop.

Contactgegevens leerlingenvervoer gemeente Aa en Hunze

Gemeente Aa en Hunze

Vervoerder Connexxion

Meer informatie kunt u vinden op de website van Publiek Vervoer