Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten van en naar school. Of u hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal zaken.

Voorwaarden

  • Uw kind woont in Aa en Hunze.
  • Uw kind zit op een basisschool of school voor speciaal (voortgezet) onderwijs die op meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt.
  • U komt alleen voor een vergoeding in aanmerking voor de afstand tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde voor uw kind toegankelijke school.

U kunt als ouder of verzorger van een leerling een verzoek indienen bij de gemeente Aa en Hunze. In de gemeentelijke verordening leerlingenvervoer staat uitgebreid uitgelegd wanneer leerlingenvervoer wordt vergoed. Het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs vallen niet meer onder het leerlingenvervoer.

Meest passende vervoersvorm

De meest passende soort vervoer is niet per se aangepast vervoer (taxibus). Het kan ook de fiets of het openbaar vervoer (met of zonder begeleiding) zijn. Als de gemeente uw aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, moet zij advies vragen aan een onafhankelijk arts.

Eigen vervoer

U kunt er ook voor kiezen om uw kind zelf te brengen en te halen. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een kilometervergoeding.

Aanvragen

 

Schooljaar 2019-2020


Als u voor het schooljaar 2019-2020 leerlingenvervoer wilt aanvragen, kunt u het formulier Leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 invullen. Als u de aanvraag na 1 juni indient, kan het zijn dat u de vergoeding pas krijgt als het schooljaar al begonnen is. De gemeente beslist namelijk binnen 8 weken of u een vergoeding of vervoer krijgt. U krijgt de vergoeding niet met terugwerkende kracht. Vraagt u in de loop van het schooljaar leerlingenvervoer aan? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of u een vergoeding krijgt.

Eigen bijdrage

Als uw kind een speciale basisschool of een basisschool bezoekt, moet u mogelijk een drempelbijdrage in de vervoerskosten betalen.

Schooljaar 2019-2020

Het drempelbedrag is voor schooljaar 2019-2020 € 560,50. U moet dit betalen als uw gezamenlijk belastbaar inkomen over 2017 (voor schooljaar 2019-2020) méér is dan € 26.550,00.

 

Schooljaar 2018-2019

Als u voor het schooljaar 2018-2019 leerlingenvervoer wilt aanvragen, kunt u het formulier Leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019 invullen. Als u de aanvraag na 1 juni indient, kan het zijn dat u de vergoeding pas krijgt als het schooljaar al begonnen is. De gemeente beslist namelijk binnen 8 weken of u een vergoeding of vervoer krijgt. U krijgt de vergoeding niet met terugwerkende kracht. Vraagt u in de loop van het schooljaar leerlingenvervoer aan? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of u een vergoeding krijgt.

Eigen bijdrage

Als uw kind een speciale basisschool of een basisschool bezoekt, moet u mogelijk een drempelbijdrage in de vervoerskosten betalen.

Schooljaar 2018-2019

Het drempelbedrag is voor schooljaar 2018-2019 € 530,00. U moet dit betalen als uw gezamenlijk belastbaar inkomen over 2016 (voor schooljaar 2018-2019) méér is dan € 26.100,00.