Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

•    Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
•    U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
•    U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
•    U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
•    Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Informatie over kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente Aa en Hunze.

Landelijk register 

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kindercentra en peuterspeelzalen door de gemeente geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Als u kinderopvang nodig hebt, kunt u via de website van het LRKP zoeken naar kinderopvang in uw buurt. U weet dan dat de opvang voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderopvang. De Belastingdienst gebruikt het LRKP bij de toekenning van kinderopvangtoeslag.

Handhavingsprotocol

In het kader van het toezicht en de handhaving verzorgt de GGD Drenthe in opdracht van de gemeente de inspecties. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en peuterspeelzalen Aa en Hunze vastgesteld.

Peuterspeelzalen

Sinds 2012 zijn de locaties voor peuterspeelzaalwerk in het LRKP ingevoerd. Met ingang van januari 2014 wordt het peuterspeelzaalwerk uitgevoerd door de kinderopvangorganisaties in de gemeente, te weten Skid kinderopvang, De Hasselbraam, Stichting Kinderopvang Rolde en O&Ki.

Kinderopvangtoeslag

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kinderen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.