Peuteropvang en Kinderopvang

Informatie over kinder- en peuteropvang in de gemeente Aa en Hunze.

Peuteropvang 

Wordt uw zoon of dochter binnenkort 2 jaar? Dan is hij  of zij van harte welkom op de peuteropvang. Op de peuteropvang doen kinderen allerlei activiteiten. Zo kunnen zij zich spelenderwijs verder ontwikkelen. U meldt zich aan bij de peuteropvang naar keuze.

Over peuteropvang

Bij de peuteropvang spelen kinderen van 2 tot 4 jaar in een gezellige en leerzame omgeving onder deskundige begeleiding. 

•    Op de peuteropvang zitten kinderen van 2 tot 4 jaar
•    Peters mogen 2 dagdelen (8 uur) per week naar de opvang
•    Een groep telt maximaal 16 peuters
•    De peuters worden begeleid door pedagogisch medewerkers

Extra ondersteuning nodig (VVE)?

Als uw kind een extra steuntje in de rug nodig heeft, dan mag uw kind 4 dagdelen naar de peuteropvang. Dit noemen we ook wel voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het consultatiebureau kan een vve-indicatie geven. Voor de extra uren hoeft u niet te betalen tenzij u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. VVE is mogelijk vanaf 2,5 jaar.

Folder Peuteropvang

Wat kost peuteropvang en VVE?

Wat u gaat betalen voor peuteropvang hangt af van uw inkomen. Als u werkt of studeert krijgt u een deel van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (link belastingdienst). Als u geen kinderopvangtoeslag kunt krijgen betaalt u een eigen bijdrage per uur én betaalt de gemeente mee. Bij de peuteropvang kunnen ze u dit verder uitleggen.

Gemeentelijke subsidie voor Peuteropvang en VVE

Ouders/verzorgers die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, kunnen voor peuters van 2 t/m 4 jaar subsidie aanvragen bij de gemeente. Dit heet subsidie voor (VVE) peuteropvang. Deze subsidie kan aangevraagd worden via de kinderopvangorganisatie waar het kind naar toe gaat.

Uw kind aanmelden

U kunt uw kind inschrijven bij een peuteropvang naar keuze. Hieronder vindt u alle locaties en contactgegevens:

Overzicht aanbieders

Aanbieder Adres Postcode en plaatsnaam
O&KI Kindercentrum  Brink 20  9461 AT  Gieten
Bij Ot en Sien   Schoonloërstraat 49 9444 TH  Grolloo
Stichting Kinderopvang Rolde  Drostenhof 2a 9451 KG  Rolde
Bij de Handjes Bloemakkers 17 9461 GX  Gieten
Skid Kinderopvang Molenakkers 30  9468 BM  Annen
Skid Kinderopvang Eexterweg 29-31 9461 BB  Gieten
Skid Kinderopvang Ceresstraat 4 9514 CA  Gasselternijveen
De Hasselbraam Het Witzand 4 9463 PA  Eext
De Hasselbraam Dorpsstraat 54   9658 PC  Eexterveen
De Hasselbraam Bonnerveen 7 9511 PM  Gieterveen
De Hasselbraam Achter de Brinken 6e  9462 RH  Gasselte 
Kindcentrum Zoblij (alleen peuteropvang) Dorpsstraat 34 9462 PM Gasselte
CKC - Kincentrum De Marke De Weegbree 21 9461 KM Gieten

 


Meer informatie

•    Beleidsregels Peuteropvang en VVE 2021


Kinderopvang

In de gemeente Aa en Hunze zijn  verschillende kinderopvangorganisaties. Voor een overzicht verwijzen wij u naar het Landelijk Register Kinderopvang.

Landelijk register 

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kindercentra en peuterspeelzalen door de gemeente geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Als u kinderopvang nodig hebt, kunt u via de website van het LRKP zoeken naar kinderopvang in uw buurt. U weet dan dat de opvang voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderopvang. De Belastingdienst gebruikt het LRKP bij de toekenning van kinderopvangtoeslag.

Handhavingsprotocol

In het kader van het toezicht en de handhaving verzorgt de GGD Drenthe in opdracht van de gemeente de inspecties. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en peuterspeelzalen Aa en Hunze vastgesteld.

Kinderopvangtoeslag

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kinderen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.