Basisonderwijs

In de gemeente Aa en Hunze zijn 15 scholen voor basisonderwijs.

Scholen

Elke basisschool heeft een eigen schooldirecteur, website en slogan. Voor vragen over aanmelden van uw kind, leerlingenzorg en voor-, tussen- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Aanmelden

Adressen schoolbesturen basisonderwijs gemeente Aa en Hunze

Stichting PrimAH

Dhr. J. Kleyberg, directeur-bestuurder

Postbus 35
9460 AA GIETEN
tel. +31 592 33 38 00
info@primah.org
www.primah.org
Bezoekadres: Spiekersteeg 1 te Gieten

COG Drenthe en CONOD zijn per 1 januari 2018 gefuseerd.

CKC Drenthe
Toonaangevend in onderwijs en opvang
Kindcentrum De Marke in Gieten en Dalton Kindcentrum ’t Kompas in Gasselternijveen

CKC Drenthe.
Bezoekadres: Groningerstraat 96, 9402 LL Assen
Postadres: Postbus 167, 9400 AD Assen
t. (0592) 40 98 65
e. info@ckcdrenthe.nl
i. www.ckcdrenthe.nl