Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Basisonderwijs

In de gemeente Aa en Hunze zijn 15 scholen voor basisonderwijs.

Scholen

Elke basisschool heeft een eigen schooldirecteur, website en slogan. Voor vragen over aanmelden van uw kind, leerlingenzorg en voor-, tussen- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Aanmelden

Adressen schoolbesturen basisonderwijs gemeente Aa en Hunze

Stichting PrimAH

Mw. S. Berkenbosch, directeur-bestuurder

Postbus 35
9460 AA GIETEN
tel. +31 592 33 38 00
info@primah.org
www.primah.org
Bezoekadres: Spiekersteeg 1 te Gieten

COG Drenthe en CONOD zijn per 1 januari 2018 gefuseerd.

CKC Drenthe
Toonaangevend in onderwijs en opvang
Kindcentrum De Marke in Gieten en Dalton Kindcentrum ’t Kompas in Gasselternijveen

CKC Drenthe.
Bezoekadres: Groningerstraat 96, 9402 LL Assen
Postadres: Postbus 167, 9400 AD Assen
t. (0592) 40 98 65
e. info@ckcdrenthe.nl
i. www.ckcdrenthe.nl