Scholen, jeugd en kinderopvang

Basisonderwijs, kinderopvang, leerlingenvervoer en leerplicht.

 • Basisonderwijs

  In de gemeente Aa en Hunze zijn 15 scholen voor basisonderwijs.

 • Kinderopvang en peuterspeelzalen

  Informatie over kinderopvang en peuterspeelzalen in de gemeente Aa en Hunze.

 • Leerlingenvervoer

  Informatie over en aanvragen van leerlingenvervoer.

 • Leerplicht

  Regels over verzuim van school en verlof buiten vakanties.

 • Schoolvakanties

  Data voor de schoolvakanties voor het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020.

 • Subsidieaanvraag (VVE) peuteropvang

  Ouders/verzorgers die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de belastingdienst, kunnen voor peuters van 2 t/m 4 jaar subsidie aanvragen bij de gemeente voor peuteropvang en voor peuters van 2,5 t/m 4 jaar voor VVE. Dit heet subsidie voor peuteropvang en VVE. Deze subsidie kan aangevraagd worden via de kinderopvangorganisatie waar het kind naar toe gaat.

 • Jeugdgezondheidszorg

  Informatie over jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp in de gemeente Aa en Hunze