Basisonderwijs

In de gemeente Aa en Hunze zijn 15 scholen voor basisonderwijs.

Scholen

Elke basisschool heeft een eigen schooldirecteur, website en slogan. Voor vragen over aanmelden van uw kind, leerlingenzorg en voor-, tussen- en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Aanmelden

Adressen schoolbesturen basisonderwijs gemeente Aa en Hunze

Stichting PrimAH

Mw. S. Berkenbosch, directeur-bestuurder

Postbus 35
9460 AA GIETEN
tel. +31 592 33 38 00
info@primah.org
www.primah.org
Bezoekadres: Spiekersteeg 1 te Gieten

CONOD (Christelijk Onderwijs in Noord- en Oost-Drenthe)

Dhr. W.T. Kunst, bestuursdirecteur

Postbus 56
9530 AB Borger
tel. secretariaat (0599) 23 69 14
tel. (0599) 23 68 05
fax  (0599) 236856
www.conod.nl

COG Drenthe

Dhr. A. Velthuis
Postbus 167
9400 AD Assen
tel. +31 592 34 68 01
Bezoekadres: Groningerstraat 96, 9402 LL Assen

Bestuurscommissie van de Samenwerkingsschool

Dhr. G. Vogelvanger
P/a Bonnerveen 7A
9511 PM Gieterveen
tel. +31 599 64 89 53