Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen.

Aanvragen

Een Verklaring omtrent gedrag kunt u digitaal aanvragen op www.justis.nl. Het is alleen mogelijk een Verklaring omtrent gedrag digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de Verklaring omtrent gedrag van u vraagt.

U kunt ook tijdens openingstijden een Verklaring omtrent gedrag aanvragen in het gemeentehuis. U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Meenemen

  • volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
  • geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart (van aanvrager en bij machtiging ook van gemachtigde);
  • een machtigingsformulier (als de aanvrager niet zelf komt);
  • geld: de kosten moeten bij de aanvraag per pin of contant worden betaald.

Kosten

€ 41,35

Als vrijwilliger in de gemeente Aa en Hunze kunt u een VOG gratis krijgen wanneer u een verklaring van Impuls heeft.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na twee tot vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.