Afschrift of uittreksel

Vraag

Er is verschil tussen een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand en een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP).

Antwoord

Afschrift Burgerlijke Stand

  • Is een afschrift van een bestaande akte.
  • Heeft betrekking op geboorte, huwelijk of overlijden.
  • Bevat géén adresgegevens.
  • Is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar geboorte, huwelijk of overlijden heeft plaatsgevonden.

Formulier afschrift Burgerlijke Stand (inloggen met DigiD en online betalen, € 14,30)

Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

  • Bevat persoonsgegevens die van u als inwoner bekend zijn bij de gemeente (geslachtsnaam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, adres).
  • Is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar u woont.

Formulier uittreksel BRP (inloggen met DigiD)