Uittreksel Burgerlijke Stand

Heeft u een afschrift of een uittreksel Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Aanvragen

U kunt een uittreksel burgerlijke stand op 2 manieren opvragen:

Meenemen

  • geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart;
  • als u het uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, moet u meerderjarig zijn en heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart meenemen;
  • geld: u betaalt het afschrift of uittreksel met pin of contant.

Kosten

€ 13,80

Uittreksel Burgerlijke Stand

De gemeente maakt uittreksels bij:

  • geboorte;
  • huwelijk of partnerschapsregistratie;
  • echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie;
  • overlijden.

De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand is ook wel bekend als: geboorteakte, geboorteregister, huwelijksakte, huwelijksregister, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Bewijs van in leven zijn / Attestatie de Vita

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u gebruiken voor nederlandse instanties.
Dit bewijs van in leven zijn kunt u online aanvragen. De kosten zijn € 8,15. Als u een brief heeft van het pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het gratis.

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel moet persoonlijk aangevraagd worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit bewijs kost € 13,80. Als u een brief heeft van het pensioenfonds waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft, is het gratis.