Inzage persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 moeten gemeenten en andere organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). De verordening regelt hoe gemeenten en andere organisaties op een zorgvuldige manier omgaan met (uw) persoonsgegevens. Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens van haar inwoners zoals adresgegevens, burgerservicenummers of geboortedata.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer wij ze niet meer nodig hebben. U kunt daarvoor het formulier Recht van Betrokkenen in vullen op onze website. U heeft hierbij uw DigiD nodig. Als u geen DigiD heeft dan kunt u tijdens openingstijden terecht bij de balie. U moet dan een geldig legitimatiebewijs meenemen. Dan helpen we u hier verder met uw verzoek.

Let wel: De gemeente kan redenen hebben één van bovenstaande verzoeken niet te honoreren. Welke reden dat dan is, staat er dan bij vermeld. Voorbeeld: u vraagt om wissing van uw gegevens in de Basisregistratie personen. De gemeente is wettelijk verplicht deze gegevens te verwerken en zal die gegevens daarom niet wissen. 

Meer informatie kunt u vinden in de Privacyverklaring van de gemeente Aa en Hunze.