Geheimhouding persoonsgegevens

Zie ook deze producten

U kunt ons vragen de gegevens uit de BasisRegistratie Personen (BRP) geheim te houden.

Beschrijving

Wat u moet weten

De gemeente geeft uw persoonsgegevens door aan andere overheidsinstellingen. Instanties die uw gegevens ontvangen zijn daarvoor geautoriseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De verstrekking van deze gegevens kunt u niet voorkomen. Hiervoor kunt u geen geheimhouding aanvragen. 

Daarnaast zijn er nog andere instanties die uw gegevens krijgen. Bijvoorbeeld notarissen, advocaten, sport- of muziekvereniging. Wilt u weten welke instanties, kijk dan op de website http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/ 

Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan particulieren en commerciële instellingen. 

Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven, vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking). 

Meteen aanvragen

U kunt digitaal een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens indienen. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging. 

Verzoek indienen

Wil u liever persoonlijk een verzoek tot geheimhouding indienen, maak dan een afspraak. U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. 

Maak afspraak

 

 

Voorwaarden

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:
-    Uw eigen persoonsgegevens
-    De persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar
Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen. 

Kosten

Het aanvragen van geheimhouding is gratis