Paspoort, rijbewijs, uittreksels

Paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart vernieuwen en uittreksels aanvragen.

 • Identiteitskaart

  U kunt uw identiteitskaart aanvragen bij de gemeente waarin u woont.

 • Paspoort

  U kunt uw paspoort aanvragen bij de gemeente waarin u woont.

 • Rijbewijs

  Rijbewijs aanvragen of vernieuwen.

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Heeft u een afschrift of een uittreksel Burgerlijke Stand nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u die laten legaliseren.

 • Inzage persoonsgegevens

  19 oktober 2018

  Sinds 25 mei 2018 moeten gemeenten en andere organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). De verordening regelt hoe gemeenten en andere organisaties op een zorgvuldige manier omgaan met (uw) persoonsgegevens. Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens van haar inwoners zoals adresgegevens, burgerservicenummers of geboortedata.

 • Verklaring vermissing reisdocument

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijtgeraakt? Vul dan deze verklaring van vermissing in.