Veel gestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u veel gestelde vragen en antwoorden.

 
Ik wil een inzamelingsactie (of ander initiatief) starten. Waar kan ik dit melden?

U kunt dit bij de gemeente melden via oekraine@aaenhunze.nl. De gemeente Aa en Hunze vermeld alle lokale initiatieven op deze website.

 

Ik heb een vraag over een visum, opvang van mensen thuis, wat de gemeente kan doen om te helpen etc. Waar kan ik terecht?

U kunt uw vragen mailen naar oekraine@aaenhunze.nl.

 

Worden er in de gemeente Aa en Hunze vluchtelingen opgevangen?

Op dit moment worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Papenvoort. 

De Vereniging Nederlandse Gemeente coördineert de opvanglocaties. Wanneer inwoners of bedrijven locaties beschikbaar hebben dan kan dit doorgegeven worden via oekraine@aaenhunze.nl.

 

Ik wil een Oekraïense vluchteling opvangen


Wilt u opvang bieden aan een Oekraïense vluchteling?

-    Bekijk dan de website van Vluchtelingenwerk Nederland voor meer informatie.
U kunt zich aanmelden via Takecarebnb.

-    Als u opvang aanbiedt, bent u verantwoordelijk voor uw gasten. Denk hierbij aan zaken als onderdak, voeding, kleding etc.

-    We adviseren u niet zelf naar de Oekraïne te gaan en mensen mee te nemen vanaf de grens. Dit omdat u niet weet in welke situatie deze mensen zitten en welke hulp zij nodig hebben.
 

 

Inschrijving Oekraïense gasten

Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op bij u thuis? Dan is het belangrijk dat deze mensen zich zo snel mogelijk laten registreren bij de gemeente. 
Vergeet niet de volgende documenten mee te nemen: Een geldig Oekraïens paspoort, anders identiteitsbewijs of een Oekraïense verblijfsvergunning (die geldig was op 23 februari 2022).

 

Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO)


Op de website van de Rijksoverheid vindt u de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO). In deze handreiking vind je als particulier informatie over het aanbieden van een opvangplek, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

 

BSN-nummer

Als tijdelijke inwoner van de gemeente Aa en Hunze wordt u ingeschreven in het Basisregister Personen (BRP). Deze inschrijving is voor alle Oekraïense gasten, dus ook eventuele kinderen. Door deze inschrijving ontvangen de personen een BSN-nummer.

Het BSN-nummer is nodig voor het kunnen starten met werken en het aanvragen van een Nederlands bankrekeningnummer.
 

 

Zorg en welzijn

De Oekraïense vluchtelingen en diens kinderen zijn verzekerd via de Nederlandse zorgverzekering. Zij hebben toegang tot alle noodzakelijke vormen van zorg en ondersteuning. Een bezoek aan de huisarts valt onder de zorgverzekering. Wanneer de Oekraïense mensen zelf gaan werken, betalen zij hierna zelf voor hun zorgverzekering.

 

Geld

Leefgeld
Oekraïense vluchtelingen die ingeschreven staan in de gemeente Aa en Hunze hebben recht op leefgeld. Hier kan eten, drinken, kleding, verzorgingsproducten en eventueel vervoer betaald worden. Wanneer de persoon nog geen Nederlandse bankrekening heeft wordt het leefgeld contant uitbetaald. Hierna zal het overgemaakt worden op het bankrekeningnummer.

Bankrekening
Voor het aanvragen van een Nederlandse bankrekening heeft u de juiste documenten (welke zijn dit?) en een BSN-nummer nodig.
Een bankrekening nummer aanvragen maar nog geen BSN-nummer? Dit kan bij Rabobank en Bunq.

Kindgebonden budget
Ontheemden die kinderen hebben, kunnen in aanmerking komen voor kindgebonden budget. U vindt hier meer informatie over op de website van de belastingdienst.
 

 

Onderwijs en kinderopvang

Ieder kind heeft recht op onderwijs. In de gemeente Aa en Hunze kunnen kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne onderwijs volgen op verschillende scholen.

Basisschool
Kinderen van 4 t/m 12 jaar die wonen op de opvanglocatie in Papenvoort kunnen op locatie naar Kindcentrum Papenvoort.

Kinderopvang
Het is voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen mogelijk naar de kinderopvang of een gastouder te gaan. Hiervoor kunnen ouders kinderopvangtoeslag vragen. Je leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

 

Voor werkgevers

Werkgevers kunnen een vluchteling alleen aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst. Op deze manier zijn vluchtelingen beschermd tegen uitbuiting op de arbeidsmarkt.

Vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen
Sinds 1 april 2022 geldt een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunningsplicht (TWV-plicht) voor vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming. Wel moet de werkgever ten minste 2 werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij het UWV.

Voorwaarden voor werkgevers
Vanaf 1 april moet elke werkgever een melding doen bij UWV. Dit moet ten minste 2 werkdagen voordat het dienstverband start. Heeft u voor 1 april (zie hiervoor) een tewerkstellingsvergunning (TWV) aangevraagd, dan wordt deze beschouwd als een melding. 
Meer informatie, zoals het formulier voor de melding, vindt u op de site van Werkgeverslijn.
Het UWV controleert of de gegevens in de melding compleet zijn en registreert de gegevens. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie die toezicht houdt op de naleving door werkgevers van de arbeidswetten. Niet melden is een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen

Informatie van de KVK
Kijk voor meer actuele informatie en aanvullende voorwaarden op de website van de KVK.

Informatie van het UWV
Voor vluchtelingen uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Als u iemand uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat wel melden bij UWV. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Zorgverzekering 
Vanaf 1 augustus 2022 zijn vluchtelingen niet meer verplicht om een zorgverzekering af te sluiten als ze gaan werken. Dit komt omdat de vluchtelingen vaak een arbeidsovereenkomst hebben met een korte termijn. Zorgverzekeraars stoppen vanaf 1 augustus de zorgverzekeringen die al zijn afgesloten. Meer informatie over de zorgverzekering van vluchtelingen vindt u op de website van Rijksoverheid. 

 

 

Corona

Om verspreiden van het coronavirus te voorkomen wordt door de GGD aangeraden je te laten vaccineren. Personen uit Oekraïne die nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, kunnen hiervoor gratis een afspraak maken bij de GGD.