Vitaal Platteland Dorpsinitiatieven

De provincie Drenthe ondersteunt dorpsinitiatieven met het fonds Vitaal Platteland.

Dit fonds is bedoeld voor initiatieven van Drentse inwoners om de leefbaarheid in de Drentse dorpen te versterken. In 2020 is opnieuw €50.000,- beschikbaar gesteld. De gemeente Aa en Hunze geeft uitvoering aan deze regeling. U kunt ook in 2021 een aanvraag indienen. Uw plan moet uiterlijk 31 december 2022 uitgevoerd zijn.

Voor het indienen van een aanvraag en de gestelde voorwaarden verwijzen we u naar de pagina van het Leefbaarheidsfonds. Een aanvraag wordt op dezelfde wijze ingediend en u dient dezelfde documenten toe te voegen. 

Heeft u vragen? 

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt? Neem dan contact op met Ria Rademaker (contactpersoon dorpen) via dorpen@aaenhunze.nl of (0592) 26 65 95.

 

Bijlagen