Leefbaarheidsfonds

Met het Leefbaarheidsfonds wil de gemeente op een praktische wijze een bijdrage leveren aan initiatieven binnen de gemeente Aa en Hunze.

Het Leefbaarheidsfonds

Wanneer komt een idee in aanmerking voor een financiële bijdrage?

Het leefbaarheidsfonds is een subsidie voor inwonersinitiatieven en heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Deze leveren een maatschappelijke (meer)waarde aan het behoud of de verbetering van de leefbaarheid van de samenleving in de gemeente Aa en Hunze.
•    Het initiatief sluit aan bij wat er leeft in de eigen omgeving en is passend binnen de doelstellingen van het beleid van de gemeente Aa en Hunze.
•    De aanvrager is een vereniging of stichting, zonder winstoogmerk, of een natuurlijk persoon woonachtig of gevestigd in de gemeente Aa en Hunze.
•    De aanvrager zorgt zelf voor de andere benodigde financiën via bijvoorbeeld fondsen, sponsoring of zelfwerkzaamheid.

Er zijn twee soorten Leefbaarheidsfondsen:

Klein leefbaarheidsfonds

•    De bijdrage van de gemeente is maximaal 50% van de totale kosten. De bijdrage is maximaal €2.500.

Klein leefbaarheidsfonds is een subsidie voor initiatieven van inwoners(groepen) met een eenmalig of experimenteel karakter met een duidelijke maatschappelijke (meer)waarde. Het is niet bedoeld voor feestjes. Hiervoor geldt verder het volgende:
o    In de aanvraag moet men laten zien en onderbouwen wat de maatschappelijke (meer)waarde is. 
o    De aanvrager hoeft niet te laten zien hoe de activiteit in de toekomst georganiseerd wordt. 

Groot leefbaarheidsfonds

•    De bijdrage van de gemeente is maximaal 50% van de totale kosten. De bijdrage is maximaal €25.000.

Groot leefbaarheidsfonds is een subsidie voor toekomstbestendige initiatieven die bijdragen leveren aan een blijvende verandering van de leefbaarheid. Er moet een plan liggen waaruit blijkt dat het initiatief zonder de gemeentelijke bijdrage op grond van deze regeling een toekomst heeft. Voor een subsidie gelden de volgende voorwaarden:
o    In de aanvraag moet men laten zien en onderbouwen wat de maatschappelijke (meer)waarde is;
o    In de aanvraag moet men laten zien en onderbouwen hoe de aanvrager zelf in staat is om het initiatief in de toekomst in stand te houden;
o    De subsidie kan voor een meerjarig initiatief worden toegekend. De uitvoeringsperiode van het initiatief waarvoor subsidie kan worden toegekend duurt maximaal twee jaar.

Hoe kunt u een aanvraag indienen? 

Een aanvraag kan het hele jaar worden ingediend.
Het formulier leefbaarheidsfonds kunt u hier invullen.

De subsidieregeling vindt u op overheid.nl.

Heeft u vragen? 

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt? Neem dan contact op via dorpen@aaenhunze.nl.