Leefbaarheidsfonds

Met het Leefbaarheidsfonds wil de gemeente op een praktische wijze een bijdrage leveren aan initiatieven binnen de gemeente Aa en Hunze.

Heeft u een goed idee voor de verbetering van de leefbaarheid in uw dorp of omgeving? Wij kunnen u helpen. Met advies en ondersteuning en mogelijk een financiële bijdrage.

Wanneer komt een idee in aanmerking voor een financiële bijdrage?

De bijdrage heeft als doel om activiteiten en projecten die het behoud of verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Aa en Hunze stimuleren. 

Bij de beoordeling van de activiteiten en projecten wordt onder andere gekeken naar het doel en het draagvlak, maar ook of de aanvrager in staat is om de activiteit of het project in stand te houden en zij opgedane kennis en ervaring met anderen willen delen. 

Verder dient u rekening te houden met de volgende punten: 

  • De aanvrager is een rechtspersoon (vereniging of stichting), zonder winstoogmerk, of een natuurlijk persoon;
  • De activiteiten en projecten dragen bij aan het behoud of verbetering van de leefbaarheid; 
  • De aangevraagde subsidie is voor activiteiten en projecten van inwoners(groepen) in Aa en Hunze die bijdragen aan een blijvende verandering. Het is niet bedoeld voor eenmalige activiteiten of feestjes; 
  • De activiteiten en projecten komen ten goede aan de gehele (dorps)gemeenschap, sluit aan bij wat er leeft in de eigen omgeving en heeft een breed draagvlak; 
  • De bijdrage van de gemeente is maximaal 50% van de totale kosten en is max. €25.000,-. De aanvrager zorgt zelf de andere benodigde financiën via bijv. fondsen, sponsoring of het zelf uitvoeren van werkzaamheden (zelfwerkzaamheid);
  • De uitvoeringsperiode van de activiteiten en projecten duurt maximaal 2 jaar;  
  • De subsidie is niet bedoeld om voorzieningen in stand te houden (structurele exploitatielasten) of voor eenmalige activiteiten/feesten.

Hoe kunt u een aanvraag indienen? 

Een aanvraag voor 2022 kan nog dit hele jaar worden ingediend. Er is geen voorgeschreven aanvraagformulier, maar in de aanvraag moet het volgende terugkomen: 

  • Een projectplan waarin helder en overtuigend wordt aangegeven wat het plan inhoud en de mate waarin het bijdraagt aan het behoud of verbetering van de leefbaarheid;. 
  • Een bijbehorende begroting, inzicht in de eigen financiële bijdrage en de hoogte van het gevraagde subsidiebedrag;
  • De mate van zelfwerkzaamheid: dit is uw eigen inzet om het initiatief te realiseren en in stand te houden. Dit kunt u aangeven in vrijwilligersuren a €20,- per uur.

Heeft u vragen? 

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking komt? Neem dan contact op met Ria Rademaker (contactpersoon dorpen) via dorpen@aaenhunze.nl of (0592) 26 65 95. 

Bijlagen