Subsidie voor Sport, Cultuur en Dorpshuizen beschikbaar

Komt uw (sport)vereniging, culturele instelling of dorpshuis (hier vallen ook mfc's onder) in de problemen door de hoge energieprijzen? Kijk dan of u in aanmerking komt voor een subsidie uit het Noodfonds!

In 2022 zagen we een sterke stijging in energieprijzen. Door deze grote stijging kwamen huishoudens, verenigingen en ondernemers met flexibele energiecontracten of aflopende vaste contracten al snel in de problemen. Het Rijk heeft vervolgens een aantal maatregelen genomen om deze pijn te verlichten. Hiermee zijn echter niet alle problemen opgelost. Een aantal (sport)verenigingen, dorpshuizen en culturele instellingen geven aan alsnog in de problemen te komen. Daarom heeft de gemeente voor deze groep een Noodfonds van € 250.000,- ingericht.

Vanuit het Noodfonds worden subsidies verstrekt aan (sport)verenigingen, culturele instellingen en dorpshuizen om de hoge energieprijzen deels te compenseren. De bijdrage is bedoeld om de organisaties door 2023 heen te helpen en ze te stimuleren om dit jaar te starten met verduurzamen. Het doel hiervan is het voorkomen van financiële problemen bij deze groepen en daarmee hun voortbestaan veilig te stellen. 

Wanneer komt u in aanmerking voor het Noodfonds?

Om in aanmerking te komen voor deze financiële steun, moet er voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De subsidie wordt uitgekeerd aan (sport)verenigingen, culturele instellingen en dorpshuizen die:
-    de energierekening betalen van de accommodatie waar ze gebruik van maken;
-    geen winstoogmerk hebben;
-    geen huurverhoging van meer dan 2,3% hebben doorgevoerd, of dit terugdraaien met terugwerkende kracht voor het jaar 2023;
-    geen eigen vermogen hebben dat groter is dan de omvang van de begroting (reserve voor verduurzaming uitgezonderd);
-    in 2023 gaan verduurzamen of hier een plan voor opstellen die in 2024 wordt uitgevoerd.

Hoe kan ik een subsidie aanvragen?

Denkt u dat uw (sport)vereniging, culturele instelling of dorpshuis in aanmerking komt voor een subsidie uit het Noodfonds? Dan kunt u deze aanvragen via het formulier Energie Noodfonds (sport)verenigingen, dorpshuizen en culturele verenigingen.