Contactpersoon Dorpen

Dorpsbelangenorganisaties, buurtverenigingen en groepen inwoners met een idee of wens over de leefbaarheid in hun dorp of buurt kunnen daarvoor ook bij de gemeente terecht. De contactpersoon dorpen denkt graag mee.

Initiatieven op het gebied van de leefbaarheid, waarbij ook een eigen bijdrage - bijvoorbeeld in de vorm van zelfwerkzaamheid – wordt geboden, kunnen daarbij financieel worden ondersteund.

Contact

U kunt contact opnemen met Ria Rademaker via telefoonnummer (0592) 26 65 95 of e-mal dorpen@aaenhunze.nl.