Leefbaarheid

Goed idee voor de verbetering van de leefbaarheid in jullie dorp? De gemeente kan misschien helpen!

  • Contactpersoon Dorpen

    Heeft u een goed idee voor de verbetering van de leefbaarheid in uw dorp of omgeving? De gemeente kan misschien helpen!

  • Subsidiemogelijkheden

    Goed idee voor de verbetering van de leefbaarheid in jullie dorp? De gemeente kan misschien helpen!