Leefbaarheid

Goed idee voor de verbetering van de leefbaarheid in jullie dorp? De gemeente kan misschien helpen!

  • Contactpersoon Dorpen

    Dorpsbelangenorganisaties, buurtverenigingen en groepen inwoners met een idee of wens over de leefbaarheid in hun dorp of buurt kunnen daarvoor ook bij de gemeente terecht. De contactpersoon dorpen denkt graag mee.

  • Subsidiemogelijkheden

    Goed idee voor de verbetering van de leefbaarheid in jullie dorp? De gemeente kan misschien helpen!