Maaien en onkruidbeheersing

Op deze pagina staat wat we wanneer maaien in de gemeente Aa en Hunze.

Melding doorgeven

Ziet u een onveilige situatie? Vul dan het formulier melding openbare ruimte in. We controleren alle meldingen. Als er sprake is van een onveilige situatie gaan we extra maaien.

Bermen

De meeste bermen worden 2 keer per jaar gemaaid. In juni en eind september/oktober. Bij de eerste maaironde wordt alleen de eerste maaibreedte vanaf de kant van de verharding gemaaid, tenzij uit oogpunt van de verkeersveiligheid de hele berm gemaaid moet worden.

Sloten

In het najaar, voor 15 november worden de taluds van schouwsloten gemaaid.

Gazon

Een gazon wordt ongeveer 16 keer per jaar gemaaid (in het groeiseizoen). Rond obstakels en bomen wordt maximaal 6 keer per jaar gemaaid (in het groeiseizoen).

Reuzenberenklauw

De gewone berenklauw is niet schadelijk. De reuzenberenklauw verwijderen we volgens protocol reuzenberenklauw (pdf, 24 kB).

Bloemrijk gras

Bloemrijk gras wordt 2 keer per jaar gemaaid tussen 15 juni en 1 oktober.

Ruw gras

Een ruwgras strook is een berm die bestaat uit gras met weinig variatie. Het gaat vaak om taluds. Ruw gras wordt 6 keer per jaar gemaaid.

Natuurlijke oever

Natuurlijke oevers bestaan uit oever-, moeras-, en waterplanten en overjarig riet. De oevers worden 1 keer per 2 jaar gemaaid.

Braakliggend terrein

Braakliggend terrein wordt 2 keer per jaar gemaaid voor het beeld en om ongewenst bos- en natuurontwikkeling tegen te gaan. Rondom obstakels wordt niet gemaaid.

Verharding en vegen 

Aannemer SIGHT Landscaping bestrijdt het onkruid op de verharding, zoals op de voetpaden en de wegen. Daarnaast wordt er een veegauto ingezet om de goten te reinigen. De kernteams van de gemeente verwijderen het onkruid in de plantsoen. De aannemer werkt op basis van beeldkwaliteit. Dit houdt in dat u hen niet op vaste dagen door de wijk ziet rijden. Ze komen gericht om de vervuiling te reinigen. Dit doen ze zo duurzaam mogelijk door waar het kan gebruik te maken van heet water en elektrisch materieel. Tijdens de werkzaamheden wordt er geen gebruik gemaakt van chemische middelen.