Japanse Duizendknoop

De Japanse duizendknoop is uitheemse en groeit snel. Een mooie plant die we desondanks toch graag kwijt willen.

Omdat:

  • hij alle andere planten verdringt en daarmee een bedreiging vormt voor inheemse soorten, natuurwaarden en biodiversiteit
  • de diepe en sterk groeiende wortels de stabiliteit van funderingen van bouwwerken kunnen ontwrichten
  • wegen en paden schade kunnen ondervinden  
  • taluds, dijken, oevers en geluidswallen uitzakken door uitspoeling (erosie)  nadat de grasmat verdwenen is als gevolg van verdringing door de Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop

In gemeentelijke natuurterreinen met een hoge biodiversiteit wordt de Japanse duizendknoop op milieuvriendelijke wijze bestreden. Buiten deze terreinen treft de gemeente Aa en Hunze maatregelen om verdere verspreiding binnen haar eigendom zo goed mogelijk tegen te gaan, maar bestrijd de duizendknoop niet. De plant vormt in Nederland geen zaad en verspreid zich alleen via wortels en stengeldelen.

Wat kunt u doen tegen Japanse duizendknoop?

Onderzoek wijst uit dat bestrijding lastig is. Japanse duizendknoop lijkt onuitroeibaar. U vindt over bestrijdingsmethoden informatie op www.bestrijdingduizendknoop.nl. Net als bij andere ‘wortelonkruiden’ is herhaling van de bestrijding noodzakelijk. De plant raakt hierdoor uitgeput.

Het is van belang dat u, bij het verwijderen van de plant, de resten van deze plant niet via het gft-afval afvoert. Omdat de gemeente uw gft-afval laat verwerken tot compost kan de plant zich zo verder verspreiden. De plant moet daarom altijd bij het restafval, het liefst in een afgesloten zak.

Informatie en groeiplaatsen

De gemeente heeft bekende groeiplaatsen van de Japanse duizendknoop in kaart gebracht. U vindt die in de bijlage hieronder. Eventuele nieuwe locaties kunt u aan de gemeente doorgeven. Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0592.

Overzicht locaties Japanse Duizendknoop

locaties japanse duizendknoop