Trouwlocaties

U kunt trouwen in de raadzaal of bij een 'eigen' locatie.

Raadzaal

U kunt trouwen of een partnerschap registreren in de raadzaal in het gemeentehuis in Gieten.

Eigen locatie

U kunt overal in Aa en Hunze trouwen of een partnerschap registreren. De locatie die u kiest moet aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Het pand beschikt over alle vergunningen en is veilig;
 • De locatie is openbaar en toegankelijk voor mindervaliden;
 • Er is een geschikte kleedruimte voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Met de eigenaar beheerder komt u overeen:

 1. Datum en tijd huwelijk / partnerschapregistratie
 2. Eventuele vergoeding die de eigenaar / beheerder vraagt voor het beschikbaar stellen van de locatie, de inrichting en aankleding van de locatie, benodigde vergunningen en verzekeringen komt geheel voor rekening van de partners;
 3. De eigenaar / beheerder stelt de locatie voor de duur van de plechtigheid ter beschikking aan de gemeente. De gemeente bepaalt de manier van gebruik tijdens de plechtigheid. Gedurende deze periode heeft de locatie de status van huis der gemeente en geldt er een algemeen rookverbod.
 4. De locatie is tijdens de plechtigheid voor een ieder bereikbaar en vrij toegankelijk;
 5. Partners en de eigenaar / beheerder dragen zorg voor de toegankelijkheid en voor voldoende parkeerfaciliteiten bij de locatie;
 6. Partners dragen in nauw overleg met de eigenaar / beheerder zorg voor de inrichting en de aankleding van de locatie. Iin ieder geval moeten er een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig zijn. Ook zijn de normale voorzieningen, die voor gebruik van een gebouw nodig zijn, aanwezig;
 7. De eigenaar / beheerder is aansprakelijk als de locatie op het tijdstip van de plechtigheid niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is;
 8. Schade aan de locatie, ontstaan voor, tijdens of na de plechtigheid, die aan partners of hun gasten kan worden toegerekend, komt geheel voor rekening van de partners;

Voorbeelden van locaties

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuur dan een bericht naar huwelijken@aaenhunze.nl