Trouwambtenaren

Als u wilt trouwen of een partnerschap wilt laten registreren, kunt u kiezen wie de ceremonie mag uitvoeren.

Bij de gemeente zijn een aantal trouwambtenaren in dienst. Ook kunt u voor de gelegenheid een familielid of kennis uw 'eigen' trouwambtenaar laten worden. Deze procedure neemt ongeveer 3 maanden in beslag.

Ambtenaar van de gemeente

groepsfoto trouwambtenaren

U kunt kiezen uit de volgende trouwambtenaren:

Trouwambtenaar Irma Abrahams

Irma Abrahams

Trouwambtenaar Annette Botterblom

Annette Botterblom

Trouwambtenaar Harry Dijkstra

Harry Dijkstra

Trouwambtenaar Toltsje Scheringa-Benedictus

Toltsje Scheringa-Benedictus

Trouwambtenaar Elly Smit

Elly Smit

Trouwambtenaar Roelie Vis-Bakker

Roelie Vis-Bakker

Anne Prins

Anne Prins

Monique Wierda

Monique Wierda

Inge van der Linde

Inge van der Linde-Top

'Eigen' trouwambtenaar

De gemeente Aa en Hunze biedt u ook de mogelijkheid om uw ‘eigen’ trouwambtenaar te kiezen. Bijvoorbeeld een trouwambtenaar uit een andere gemeente of een familielid of kennis. Deze persoon wordt voor de gelegenheid (en voor één dag) benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Aa en Hunze. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Ook gelden hiervoor extra kosten:

  • Eenmalige benoeming van een externe buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand: € 106,50.
  • In behandeling nemen van een aanvraag voor benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag: € 211,10.

De ‘eigen’ trouwambtenaar moet door de rechtbank beëdigd zijn als ambtenaar van de burgerlijke stand. Als de gekozen persoon nog niet is benoemd en beëdigd, dan is het noodzakelijk dat wij een beëdigingprocedure bij de rechtbank opstarten. Deze procedure neemt ongeveer 3 maanden in beslag. De persoon legt dan bij de rechtbank de belofte of de eed af. Hij of zij moet de volgende documenten overleggen:

  • (Eventueel) Het benoemingsbesluit van de gemeente waar hij/zij momenteel werkzaam is;
  • Een afschrift van de rechtbank over de beëdiging;
  • Een kopie van het paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart;
  • Een uittreksel van de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).

Daarnaast kunnen we nadere eisen stellen aan de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bijvoorbeeld het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag.