'Eigen' trouwambtenaar

De gemeente Aa en Hunze biedt u ook de mogelijkheid om uw ‘eigen’ trouwambtenaar te kiezen. Bijvoorbeeld een trouwambtenaar uit een andere gemeente of een familielid of kennis

Deze persoon wordt voor de gelegenheid (en voor één dag) benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Aa en Hunze. Hiervoor moet u een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Ook gelden hiervoor extra kosten:

  • Eenmalige benoeming van een externe buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand: € 122,25.
  • In behandeling nemen van een aanvraag voor benoeming van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor één dag: € 243,35

De ‘eigen’ trouwambtenaar moet door de rechtbank beëdigd zijn als ambtenaar van de burgerlijke stand. Als de gekozen persoon nog niet is benoemd en beëdigd, dan is het noodzakelijk dat wij een beëdigingprocedure bij de rechtbank opstarten. Deze procedure neemt ongeveer 3 maanden in beslag. De persoon legt dan bij de rechtbank de belofte of de eed af. Hij of zij moet de volgende documenten overleggen:

(Eventueel) Het benoemingsbesluit van de gemeente waar hij/zij momenteel werkzaam is;

  • Een afschrift van de rechtbank over de beëdiging;
  • Een kopie van het paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart;
  • Een uittreksel van de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP).

Daarnaast kunnen we nadere eisen stellen aan de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bijvoorbeeld het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag.

Heeft u vragen? Stuur dan een bericht naar huwelijken@aaenhunze.nl