Geboorteaangifte

De geboorte van een in de gemeente geboren kind melden.

Aangifte in gemeente van geboorte

Als een kind geboren is, moet geboorteaangifte worden gedaan. Dit kan online of in het gemeentehuis van de gemeente waar het kind geboren is. Iemand die bij de geboorte aanwezig was kan de aangifte doen.

Online

U kunt de geboorte online doorgeven via het formulier Geboorteaangifte.

In het online formulier moeten beide ouders inloggen met DigiD. Als er geen vader (bekend) is, logt alleen de moeder in met haar DigiD.

Gemeentehuis

Als u de geboorteaangifte in het gemeentehuis wilt doorgeven moet u het volgende meenemen.

  • geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart van de aangever en de moeder;
  • afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend;
  • trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u een trouwboekje of partnerschapsboekje heeft, kunt u uw kind daarin laten vermelden. Dit mag, maar is niet verplicht.

U kunt tijdens openingstijden binnenlopen voor de geboorteaangifte. 

Wanneer geboorteaangifte doen?

  • geboorte maandag - aangifte uiterlijk donderdag
  • geboorte dinsdag - aangifte uiterlijk vrijdag
  • geboorte woensdag - aangifte uiterlijk maandag
  • geboorte donderdag - aangifte uiterlijk maandag
  • geboorte vrijdag - aangifte uiterlijk dinsdag
  • geboorte zaterdag - aangifte uiterlijk dinsdag
  • geboorte zondag - aangifte uiterlijk woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte op de eerstvolgende werkdag doen.