Veel gestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden worden in samenwerking met de VRD opgesteld. Hier vindt u daar informatie over.

De belangrijkste vragen en antwoorden kunt u vinden op de website van de Veiligheidsregio Drenthe.

Mocht u niet het gewenst antwoord vinden, neem dan contact op via corona@aaenhunze.nl of telefonisch via 0592-267853