Nieuwe noodverordening van kracht per 14 oktober 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 14 oktober 2020 geldt.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de verscherpte maatregelen zoals aangekondigd door minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge op dinsdag 13 oktober. Kijk hier voor een overzicht van deze aangepaste maatregelen.

De maatregelen zijn erop gericht om het aantal sociale contactmomenten en reisbewegingen te beperken.

Bekijk hier de Noodverordening van 14 oktober 2020