Aanvraagformulier subsidie afkoppelen regenwater

Voorwaarden

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Voorwaarden toekenning subsidie:

  • U bent zelf eigenaar van het perceel waarvan u het hemelwater afkoppelt. 
  • U woont in de gemeente Aa en Hunze.
  • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd (of vuilwater)riool en niet al eerder afgekoppeld.
  • Het af te koppelen oppervlak waar het om gaat is minimaal 40 m2. U berekent het oppervlak aan de hand van de plattegrond (dus niet een schuin dak).
  • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en het mag geen negatief effect hebben op de omgeving. Bij een bui die gemiddeld eens per twee jaar voorkomt, is dat zo’n 20 liter per m2. Bij een oppervlakte van 40 m2, moet er dan dus ruimte zijn voor het regenwater van 800 liter. En bij het afkoppelen van bijvoorbeeld 100m2, is dat al 2000 liter! Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.riool.info/regen-opvangen-in-de-tuin
  • Alleen bestaande panden komen in aanmerking voor subsidie.

Uitvoering controlewerkzaamheden

De controlewerkzaamheden dienen bij een open sleuf te worden uitgevoerd. Dit wil zeggen dat u de leidingsleuf open moet laten liggen ter controle.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak voor de controle werkzaamheden dient u uiterlijk twee werkdagen voor de controlewerkzaamheden een afspraak te maken met team Ruimtelijk Beheer van de gemeente Aa en Hunze, telefonisch te bereiken via het volgende telefoonnummer: 14 0592.

De controlewerkzaamheden vinden uitsluitend op werkdagen en tijdens kantooruren plaats.

*Ik heb kennis genomen van de voorwaarden en ga er mee akkoord: