Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

 • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Het afvalbrengstation is open op de reguliere tijden. De Gratis Compostdag gaat niet door. 
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Tijdelijke opslag vaste mest

Online formulier voor het melden van de tijdelijke opslag van vaste mest.

Tijdelijke opslag vaste mest

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Voorwaarden

Bepalingen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer:

 1. Het opslaan van de vaste mest vindt plaats op ten minste 100 meter afstand tot een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom en 50 meter afstand tot een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom (artikel 3.46, onder 1).
 2. Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt, met inachtneming van de NeR, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen (artikel 3.46, onder 6).
 3. Opslag op onverhard oppervlak vindt plaats op een afstand van ten minste 5 meter vanaf de insteek van een sloot (artikel 3.49).

Bepalingen uit de Activiteitenregeling milieubeheer:

 1. Mestopslag op onverhard oppervlak vindt plaats op een absorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter en een organische stofgehalte van ten minste 25%. Contact met hemelwater moet worden voorkomen. (artikel 3.65, onder 2).
 2. Na het beëindigen van de mestopslag moet de absorberende laag worden verwijderd (artikel 3.65 onder 3).

Afstand pluimveehouderijen

In het kader van preventie van verspreiding van dierziekten wordt dringend geadviseerd een afstand van meer dan 250 meter tot pluimveehouderijen in acht te nemen.

*De opslag ligt op meer dan 250 meter van pluimveehouderijen: