Carbidschieten melden

Voortgang: 0%.

Locatie en voorwaarden

Velden met een * zijn verplicht.

Let op: onduidelijk of carbid schieten dit jaar door kan gaan.

Helaas kan er op dit moment nog geen garantie worden gegeven of het carbidschieten door kan gaan op 31 december 2021. Dit is afhankelijk van de dan geldende regionale en/of landelijke regelgeving in verband met het Coronavirus. Op het moment dat u een melding carbidschieten heeft gedaan, is de kans aanwezig dat besloten wordt dit op het laatste moment niet door te laten gaan.

Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Bent u de eigenaar van het terrein?
Bijlages toevoegen
Verplichte vraag:

Voorwaarden carbidschieten:

Er wordt gebruikgemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylid (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

  • Het gebruik vindt plaats op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;
  • Op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwingen;
  • Op een afstand van tenminste 300 meter van zorginstellingen;
  • Op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
  • Schiet niet in de richting van bebouwing en hou minimaal 75 meter aan voor de schietafstand. Zorg er hierbij voor dat er geen verharde wegen of paden in het schietveld liggen.
     
Verplichte vraag: Ik heb kennisgenomen van de voorwaarden en ga er mee akkoord: