Carbidschieten melden

Voortgang: 0% Voortgang: 0%

Locatie en voorwaarden

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

*Bent u de eigenaar van het terrein?

Voorwaarden carbidschieten:

Er wordt gebruikgemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylid (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

  • Het gebruik vindt plaats op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur;
  • De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:
    • op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing
    • op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg (gezondheidszorg)
    • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren
  • Er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de meest dichtbij gelegen woningbouw is gelegen;
  • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden.
*Ik heb kennisgenomen van de voorwaarden en ga er mee akkoord: