Planschade Windpark DMO

Online formulier voor het aanvragen van schade wegens windpark DMO.

Aanvraag tegemoetkoming schade

Velden met een * zijn verplicht.

Met dit aanvraagformulier dient u een verzoek in voor de tegemoetkoming in de planschade die wordt veroorzaakt door de wijziging van een bestemmingsplan vanwege de aanleg of uitbreiding van een energie-infrastructuurproject. Het kan daarbij gaan om de volgende projecten: productie-installaties voor de opwekking van elektriciteit, van mijnbouwwerken en pijpleidingen ten behoeve van de winning van koolwaterstoffen en de opslag van stoffen, en van de uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet, het landelijk gastransportnet en andere landsgrensoverschrijdende gastransportnetten, of LNG-installaties van een bepaalde omvang.

Verplichte vraag: In welke hoedanigheid vraagt u de tegemoetkoming aan?
Verplichte vraag: Is er sprake van een mede-aanvrager?
Verplichte vraag: Is er sprake van een gemachtigde?
Verplichte vraag: Wat is de aard van de schade?
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Uw eigen inschatting volstaat. Indien de Minister besluit een adviseur in te schakelen, zal deze een taxatie van de werkelijke planschade uitvoeren. Indien bij de indiening en de behandeling van het verzoek het inroepen van rechts- dan wel andere deskundigenbijstand voor u aan de orde is en als de kosten daarvan redelijk zijn te achten, kunnen deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen.
Verplichte vraag:
Bijlages toevoegen
Verplichte vraag:
Verplichte vraag:
Verplichte vraag:
Verplichte vraag:
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: