Planschade Windpark DMO

Online formulier voor het aanvragen van een planschadevergoeding.

Besluit dat oorzaak is van de planschade

Commentaar

Verzoek om een tegemoetkoming in de planschade

Met dit aanvraagformulier dient u een verzoek in voor de tegemoetkoming in de planschade die wordt veroorzaakt door de wijziging van een bestemmingsplan vanwege de aanleg of uitbreiding van een energie-infrastructuurproject. Het kan daarbij gaan om de volgende projecten: productie-installaties voor de opwekking van elektriciteit, van mijnbouwwerken en pijpleidingen ten behoeve van de winning van koolwaterstoffen en de opslag van stoffen, en van de uitbreiding van het landelijk hoogspanningsnet, het landelijk gastransportnet en andere landsgrensoverschrijdende gastransportnetten, of LNG-installaties van een bepaalde omvang.

Dit formulier is alleen bedoeld voor het indienen van verzoeken voor een tegemoetkoming in de planschade die worden veroorzaakt door bovengenoemde projecten. 

Dit formulier dient ervoor om de procedure zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Voor een snelle afhandeling verzoek ik u daarom de aanvraag volledig in te vullen. De adviseur behoudt zich het recht voor aanvullende informatie te vragen.

U kunt aan dit formulier geen rechten ontlenen.