Klacht over medewerker of bestuurder

Bent u ontevreden over het handelen van een medewerker of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

De gemeente Aa en Hunze probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het handelen van een medewerker of bestuurder. Heeft u hierover een klacht? Laat het ons dan weten, dat is uw recht! Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren.

Als u een klacht heeft, kunt u deze richten aan:

Gemeente Aa en Hunze
Juridische zaken
Postbus 93
9460 AB Gieten

Als u een klacht indient nemen wij contact met u op om te kijken of we een oplossing voor uw klacht kunnen vinden. Wanneer dit niet lukt wordt de formele procedure bij de commissie van advies voor de klaagschriften voortgezet. De commissie zal tijdens een hoorzitting zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft horen. Daarna krijgt u van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.

Bent u het niet eens met de afhandeling? U kunt dan een oordeel vragen aan een externe klachtinstelling, zoals de Nationale ombudsman. De gemeente Aa en Hunze is sinds 2006 aangesloten bij de Nationale Ombudsman.