Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

 • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur, Wob, regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen.

De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid. Voor informatie over gemeentebeleid die niet op de website staat vermeld kunt u een Wob-verzoek indienen. Dat is een verzoek om openbaarmaking van informatie.

Voorwaarden

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De informatie die u wilt, moet bij de gemeente aanwezig zijn;
 • De informatie moet gaan over het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en uitvoering daarvan;
 • De informatie die u wilt, moet zijn vastgelegd op een gegevensdrager. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, geluidsband of in een computerbestand;
 • U kunt een Wob-verzoek alleen schriftelijk (per brief) indienen;
 • Uw schriftelijke Wob-verzoek moet aan een aantal eisen voldoen:
  • Naam, adres, plaats
  • Onderwerp
  • Een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de informatie die u wilt
  • Plaats, datum en handtekening

Procedure

 • De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. De gemeente moet dit schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen, voordat de eerste 4 weken voorbij zijn.
 • De gemeente kan uw verzoek afwijzen wanneer een van de weigeringsgronden uit de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het geven van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt. Vanwege privacy of wanneer het gaat om vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Als er sprake is van documenten voor intern beraad. Tegen een weigering kunt u bezwaar maken.

Kosten

De gemeente kan een vergoeding vragen voor het geven van kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten.

Meer informatie

Meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur vindt u op www.overheid.nl.