Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd. 

 • Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend tussen 09:00 en 12:00 uur. 
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Te late beslissing

Als wij de afgesproken termijn niet halen kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Nadat wij deze brief hebben ontvangen, hebben we nog twee weken tijd om een beslissing te nemen. Daarna zijn wij u voor elke dag dat wij te laat zijn een dwangsom verschuldigd. Tot een maximum van € 1.260,-. Na afloop van de aanvraagprocedure wordt bepaald hoeveel wij u moeten betalen. U ontvangt hierover een beslissing.

In uw brief moet het volgende staan:

 • naam en adres;
 • datum waarop u de brief schrijft;
 • omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift;
 • datum en nummer van de ontvangstbevestiging die u heeft gekregen;
 • nummer van de rekening waarop de vergoeding kan worden overgemaakt;
 • uw handtekening.

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Aa en Hunze
College van burgemeester en wethouders
Postbus 93
9460 AB Gieten