Te late beslissing

Als wij de afgesproken termijn niet halen kunt u de gemeente in gebreke stellen.

Nadat wij deze brief hebben ontvangen, hebben we nog twee weken tijd om een beslissing te nemen. Daarna zijn wij u voor elke dag dat wij te laat zijn een dwangsom verschuldigd. Tot een maximum van € 1.260,-. Na afloop van de aanvraagprocedure wordt bepaald hoeveel wij u moeten betalen. U ontvangt hierover een beslissing.

In uw brief moet het volgende staan:

  • naam en adres;
  • datum waarop u de brief schrijft;
  • omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift;
  • datum en nummer van de ontvangstbevestiging die u heeft gekregen;
  • nummer van de rekening waarop de vergoeding kan worden overgemaakt;
  • uw handtekening.

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Aa en Hunze
College van burgemeester en wethouders
Postbus 93
9460 AB Gieten