Bezwaar en Woo

Informatie over bezwaar of en de wet open overheid.

 • Bezwaar tegen beslissing

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

 • Bezwaarschriftencommissie

  05 juli 2023

  Heeft u een bezwaarschrift ingediend? Dan komt deze terecht bij de commissie van advies voor de bezwaarschriften. Deze commissie adviseert de gemeente over de behandeling van bezwaarschriften en de beslissing daarover. De leden van de commissie wonen en werken niet in de gemeente Aa en Hunze.

 • Te late beslissing

  Als wij de afgesproken termijn niet halen kunt u de gemeente in gebreke stellen.

 • Wet open overheid

  De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van een ieder op informatie van de overheid. De gemeente maakt veel informatie openbaar over haar beleid en plannen op het internet, in de krant en op social media. Als u op zoek bent naar informatie die (nog) niet openbaar is dan kunt u hiervoor een verzoek indienen (Woo-verzoek).