Bezwaar en Wob

Informatie over bezwaar of een wet openbaarheid van bestuur indienen.

  • Bezwaar tegen beslissing

    Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

  • Te late beslissing

    Als wij de afgesproken termijn niet halen kunt u de gemeente in gebreke stellen.

  • Wet openbaarheid van bestuur

    De Wet openbaarheid van bestuur, Wob, regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen.