Bezwaar en Woo

Informatie over bezwaar of en de wet open overheid.

  • Bezwaar tegen beslissing

    Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken.

  • Te late beslissing

    Als wij de afgesproken termijn niet halen kunt u de gemeente in gebreke stellen.

  • Wet open overheid

    Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) over gegaan naar de Wet open overheid (Woo). De Woo regelt uw recht op informatie van de gemeente. Zo krijgt u meer inzicht in het gemeentelijk handelen.