Melding, klacht en bezwaar

Heeft u melding, een klacht of een bezwaar? Dan kunt u deze online doorgeven.

Heeft u een klacht of melding over:

Bezwaar en Woo

Ik heb een klacht ingediend over de manier waarop ik door de gemeente behandeld ben, wat gaat er gebeuren?

•    Wij nemen contact met u op om te kijken of we een oplossing voor uw klacht kunnen vinden.
•    Komen we er niet uit? Dan volgt er -als u dat wilt- een formele procedure bij de commissie van advies voor klaagschriften. U krijgt ten minste twee weken voor de hoorzitting een schriftelijke uitnodiging.
•    De zitting van de commissie is openbaar, maar kan ook achter gesloten deuren plaatsvinden
•    De commissie hoort tijdens de hoorzitting zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. 
•    Na de hoorzitting ontvangt u van de gemeente binnen een termijn van 10 weken (indien haalbaar) schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.

Bent u het niet eens met de afhandeling? U kunt dan een oordeel vragen aan een externe klachtinstelling, zoals de Nationale ombudsman. 
De klachtenprocedure is ook na te lezen op lokaleregelgeving.overheid.nl