Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Aa en Hunze probeert zoveel mogelijk aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA te voldoen.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website www.aaenhunze.nl.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Succescriteria waar niet aan is voldaan

Richtlijn 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 en 1.2.5 met betrekking tot audio/video

Oorzaak

Er is geen woordelijk verslag van vergaderingen van de raad beschikbaar en de audio/video-opnames worden niet ondertiteld.

Gevolg

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn niet volledig toegankelijk.

Alternatieven

Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gepubliceerd.

Maatregelen

Er zijn geen maatregelen gepland in verband met de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden.

Planning

Niet van toepassing.

Richtlijn 1.3.1 met betrekking tot links en tabellen

Oorzaak

De techniek voldoet op twee punten niet:

  • Links verwijzen naar niet bestaande content;
  • Tabellen hebben geen header.
Gevolg

Voorlezen van pagina's met deze problemen kan onduidelijkheid geven.

Alternatieven

Geen

Maatregelen

Beide issues zijn voorgelegd aan de leverancier.

Planning

2015

Richtlijn 1.4.3 kleurcontrast themasite

Oorzaak

Het kleurcontrast op de website www.vanaatothunze.nl is onvoldoende.

Gevolg

Tekst is onvoldoende zichtbaar voor visueel beperkten.

Alternatieven

Bovenaan elke pagina staat de mogelijkheid om het contrast te vergroten.

Maatregelen

Er zijn geen maatregelen gepland in verband met de bestaande mogelijkheid om het contrast te vergroten.

Planning

Niet van toepassing.

Onderbouwing bij deze verklaring

  • Alle pagina's van www.aaenhunze.nl worden elke vijf dagen gecontroleerd op de automatisch toetsbare webrichtlijnen.
  • Nieuwe content wordt alleen geplaatst wanneer deze voldoet aan de webrichtlijnen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via website@aaenhunze.nl.

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.