Archief gemeente Aa en Hunze

Het gemeentearchief bevat interessante bronnen voor het doen van genealogisch onderzoek (stamboom), huizenonderzoek en lokaal-historisch onderzoek. Vanaf het ontstaan heeft de gemeente een groot aantal taken uitgevoerd en informatie daarover is in het gemeentearchief terug te vinden.

Archieven voormalige gemeenten

In Aa en Hunze worden de archieven van de oude gemeenten Anloo, Gasselte, Gieten en Rolde bewaard. Deze archieven beginnen rond 1811 en ze zijn toegankelijk doormiddel van de volgende beschrijvende inventarissen:

 • Anloo
  • 1755 – 1920 (1942)
  • (1906) 1921 – 1997
 • Gasselte
  • 1804 – 1950
  • 1920 – 1997
 • Gieten
  • (1788) 1811 – 1930
  • 1930 – 1997
 • Rolde
  • 1811 – 1931 (1975)
  • (1903) 1932 - 1997

Stamboomonderzoek

Voor stamboomonderzoek kunt u gebruik maken van de in het archief aanwezige doop-, trouw- en overlijdensakten. Niet allen akten zijn trouwens openbaar.  Voor akten van de burgerlijke stand gelden voor de openbaarheid de volgende termijnen:

 • Geboorteakten: 100 jaar
 • Huwelijksakten: 75 jaar
 • Overlijdensakten: 50 jaar

U kunt openbare akten meestal ook vinden op de website www.alledrenten.nl

Bouwtekeningen

In het archief bevinden zich ook de bouwvergunningen van de in de gemeente gebouwde gebouwen vanaf ongeveer 1940. Veel mensen hebben geen (bouw)tekening meer van hun huis. Vaak dat in het archief nog de nodige tekeningen terug te vinden zijn. Hier kan een kopie van worden gemaakt die u dan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis op kunt halen. Tegenwoordig is het eenvoudiger om er een digitaal kopie van te maken en deze naar uw e-mailadres te laten sturen.

Wel zijn er uitzonderingen. Bouwtekeningen van panden met bedrijfs- en /of privacy-gevoelige informatie worden niet verstrekt.

Openingstijden archief

Het gemeentearchief is op afspraak te bezoeken. Op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

U kunt contact opnemen via archief@aaenhunze.nl.

U kunt ook schriftelijk vragen om informatie uit het archief. Geef zo duidelijk mogelijk aan welke informatie u zoekt. Stuur uw verzoek naar de gemeente. Houdt er ook hier rekening mee dat nog niet alle informatie in het gemeentearchief openbaar is.

Kosten

 • Een bezoek aan het archief is gratis.
 • Voor een kopie betaalt u € 0,25 per enkelzijdige bladzijde A4;
 • Voor tekeningen e.d. zal € 3,60 per tekening worden berekend;
 • Bij schriftelijke verzoeken betaalt u ook voor het onderzoek dat de archiefmedewerkers verrichten. Het tarief bedraagt voor ieder daaraan besteed kwartier € 12, 95.

Bezoekersreglement

Indien u het gemeentehuis bezoekt voor inzage van documenten moet u het bezoekersreglement tekenen. In dit reglement staat een aantal voorwaarden om dossiers in te mogen zien.