WOZ-waarde en taxatieverslag

De waarde van uw huis en hoe die wordt bepaald.

De hoogte van de onroerende zaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van het gebouw of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd. De WOZ-waarde wordt elk jaar vastgesteld. U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Taxatieverslag inzien

U kunt het taxatieverslag inzien op MijnOverheid, bij persoonlijke gegevens. U kunt deze ook inzien op Doccloud. Log in met het aanslagnummer en geboortedatum. Het aanslagnummer vindt u ook terug op uw bankafschrift. Bedrijven kunnen inloggen met het aanslagnummer en het bedrag van de aanslag. 

In Doccloud kunt u ook de aanslag en het taxatieverslag van belastingjaar 2016 en 2017 inzien.

MijnOverheid

Degene die de WOZ-beschikking en aanslag toegestuurd krijgt kan deze ook in de berichtenbox van MijnOverheid ontvangen. 

Wilt u voortaan uw WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen? Dat kan, de gemeente is aangesloten op MijnOverheid. Log in met uw DigiD op MijnOverheid en geeft bij instellingen aan dat u post van de gemeente digitaal wilt ontvangen via de Berichtenbox. Vanaf 2019 ontvangt u deze dan alleen digitaal.                                                     

WOZ-waarden openbaar

Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van woningen in Aa en Hunze opvragen. Andere gegevens die de gemeente gebruikt voor taxaties, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet te raadplegen. Ook worden taxatieverslagen niet openbaar. Voorlopig gaat het alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.